Klockaretorpet får säkrare centrum

Klockaretorpets centrum ska göras säkrare och tryggare. Det är de kommunägda fastighetsbolagen Hyresbostäder och Norrevo Fastigheter som har inlett ett samarbete för att tillsammans göra centrum mer öppet och grönt.

Miljön runt Klockaretorpets centrum har länge upplevts som otrygg och sliten av hyresgäster hos de båda fastighetsbolagen.

– Alla kan vara med och fylla Klockaretorpets centrum med ny mening, nyfikenhet och stolthet på sitt sätt. Det går inte att bygga bort alla problem i en stadsdel, men som fastighetsbolag såg vi en möjlighet att lyfta utomhusmiljön med en ny mötesplats, säger Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig Norrevo Fastigheter.

– Genom att skapa bättre belysning och plocka bort trånga passager så hoppas vi på att utforma en mötesplats med ökad känsla av trygghet. Vi vill även bygga vidare på den idrottsprofil som Hyresbostäder sedan tidigare etablerat i stadsdelen, säger Lars Axelsson, områdesansvarig i Klockaretorpet.

Olika förbättringar

I en rad olika förbättringsinsatser kommer bland annat torgytan att avgränsas med låga planteringar, träd och sittplatser. I södra delen av torget kommer Kultur och fritidskontoret att bidra med ett designat utegym. 

Hyresgästerna har upplevt garagen som en barriär som nu kommer att plockas bort för att öppna upp en central yta och ett nytt stråk. De stora asfaltsytorna ersätts med betongsten och plattor för att skapa en mer ombonad och inbjudande utemiljö. 

Även belysningen kommer att ses över för att skapa trygghet och Tekniska kontoret bidrar med en inhägnad hundrastgård.

Mer information

Under lördagen arrangerades Gröna Dagen i Klockaretorpets centrum där den som är intresserad av satsningen kunde ta del av mer information om planen för det fortsatta arbetet med den nya mötesplatsen.

Förhoppningen är att det nya torget blir färdigt under sensommaren 2017.