• Anders Hugosson, vd på UC, Johan Kaupsta vd Dental AB, Britt-Marie Johansson, Boxholms kommun och Günther Mårder, vd Företagarna. Foto: Frida Boklund

Klättrar i kommunranking

Boxholm ”Årets företagarkommun” i Sverige

Man måste bocka och niga för Boxholms kommun som förra veckan utsågs till 2015 års vinnare i såväl länet som i riket i den emotsedda ”Årets Företagarkommun”.
Boxholm har störst tillväxt i Sverige det konstaterar UC:s och Företagarnas årliga gemensamma tillväxtmätning. Årets Företagarkommun visar var i Sverige företagandet har utvecklats mest under det senaste året.

Ett historiskt val

Det är första gången i modern tid som en östgötsk kommun ”vunnit” den prestigefulla tillväxttävlingen.
Hela 62 procent av Företagen i Boxholm har under 2014 ökat omsättningen och 64 procent av bolagen har förbättrat sitt resultat. På andra plats kommer Eksjö kommun i Jönköpings län och på tredje plats kommer Fagersta kommun i Västmanlands län.
– Det är oerhört glädjande att se utvecklingen i Boxholm. Man har haft många tunga industriella år men nu visar man sin förändringspotential. I Boxholm är det framför allt resultat och omsättning som har utvecklats bra, bäst i Sverige. Det gör sammantaget att kommunen rankas som nummer ett av alla kommuner i hela riket. Kommunen har också en bra mix av företag, det gör att kommunen har lätt att attrahera olika typer av verksamheter, säger Frida Boklund, regionchef för Företagarna och fortsätter.
– Tillväxt är utveckling, och vi vill genom denna undersökning belysa de kommuner vars företag vuxit snabbast. Fokus i olika rankingar av kommuners näringsliv är ofta vad politiken åstadkommer för företagen. Vi vänder på resonemanget och försöker istället belysa vad företagen åstadkommer för kommunen och dess invånare i form av tillväxt.

Resultat för Norrköping

Norrköpings kommun har de senaste åren utfört en tydlig satsning kopplad till företagsärenden och dialogen med företagare, med målet att förbättra näringslivsklimatet i Norrköping. Nu klättrar kommunen i årets ranking från plats 128 till plats 86.
I det kortsiktiga ettårsperspektivet ökade Linköping hela 59 placeringar från 109 till plats 50. 
Men i det långsiktiga femårsperspektivet är Linköping rankade som nummer 16 i den stora riksrankingen, och därmed bäst i länet.
–Roligt att Östergötland i sin helhet förbättrade sin plats från 13 till 7 plats i år. En positiv rapport att ta till sig, samtidigt en utmaning för vår kommun att klättra ännu högre på rankingen genom att ytterligare förbättra företagsklimatet, säger Anna Hjertstedt, ordförande i Företagarna Linköping.