• Anna Almsjö driver företaget Klädsamlaren som samarbetar med Textil Recycling om att samla in kläder, skor och textilier. Insatsen skonar miljön och skapar jobb. Här är Anna vid ett av kärlen i färd med att göra sig av med en jacka. Foto: Leif Larsson

Klädinsamling för miljön och jobben

Varje månad samlar Textil Recycling in cirka 100 ton textilier, kläder och skor i Sverige. Omkring 40 procent av detta samlas in i Östergötland och Södermanland.

– Normalt sett så hamnar minst 50 procent av textilierna i de brännbara soporna och eldas upp. När vi samlar in det så tas det mesta till vara och bara fyra-fem procent bränns. Och även detta tas till vara då energin används för att driva sorteringsfabrikerna, upplyser Anna Almsjö.

Hon är filialansvarig på Textil Recycling för Östergötland och Södermanland. Via sitt bolag Klädsamlaren har hennes företag i uppdrag att sköta om och samla in kläder från återvinningsföretagets utplacerade insamlingskärl.

– Våra kärl är utplacerade i samarbete med kommunerna och vi har också fastighetsnära insamling tillsammans med bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

Miljöinsats

Det är alltså en stor miljöinsats som görs, kläder innehåller gifter och när de används igen så sparas det även på miljökrävande nyproduktion. Exempelvis behövs 2 700 liter vatten för att producera en t-shirt och ett par jeans kräver 11 000 liter. Och denna produktion görs ofta i länder där vatten är en bristvara. Verksamheten skapar arbeten och gör samtidigt en miljöinsats.

Anna Almsjö startade sitt företag 1 januari 2014 då hon fick uppdraget att sköta Östergötland med omnejd. Det har varit en intensiv inkörningsperiod för henne att bland annat skaffa alla möjliga tillstånd och att hitta platser där insamlingskärlen kan få stå. I dagsläget finns de ljusgröna kärlen på 230 platser, bland annat i Linköping, Norrköping, Söderköping, Oxelösund, Nyköping, Katrineholm och på senare tid även i Motala och Mjölby. Totalt sett så finns återvinningsföretagets kärl på cirka 700 platser i Sverige.

– Jag försöker hela tiden hitta nya platser att ställa kärl på. Kärlen är placerade på återvinningsstationer och många vid matbutiker. Framöver hoppas jag även få ställa in lite mindre kärl i miljörum hos bostadsrättsföreningar och i hus med hyresrätter. Vi har många samarbetspartners i dag men letar ständigt efter nya som vill göra en insats för miljön, redogör Anna Almsjö.

Inget blir kvar

Textil Recycling i Sverige startade 2013 och har sitt huvudsäte i Skåne. Klädsamlaren har två bilar och två chaufförer som regelbundet hämtar i kärlen och transporterar till containrar i Norrköping. Textil Recycling fraktar textilierna till stora uppsamlingsplatser i Polen och Tyskland för att sorteras.

– Inget blir kvar i Sverige. En del kläder säljs i privatägda affärer i bland annat Polen, Tyskland och Rumänien medan annat återvinns och blir bland annat bilklädsel, sjukhusmaterial, isoleringsmaterial med mera, berättar Anna Almsjö.