• Jan Johansson är chef på Katastrofmedicinskt centrum. Foto:Patrik Ekström
  • Innanför dessa dörrar finns nya lokaler med den senaste utrustningen. Foto: Jerry Prütz

Katastrofmedicinskt centrum i nya lokaler

Den 16 maj invigdes Katastrofmedicinskt centrums nya lokaler på universitsområdet i Linköping under högtidliga former. Centrumchefen Jan Johansson är glad och tacksam för de nya lokalerna.

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) har sina nya lokaler uppe vid universitet i Linköping. De gamla var gamla och hade tjänat ut. Nu har man nya, fräscha och funktionsenliga lokaler strax bredvid Campushallen.

– Lokalerna har blivit exakt så som vi vill att de ska vara, berättar en Jan Johansson, centrumchef. Bakom KMC står Landstinget i Östergötland men själva byggnaden ägs av Akademiska hus.

Traumafokus

– Katastrofmedicin har inte funnits som begrepp så lång tid men själva kunskapen och arbetet med detta går tillbaka till när Linköping var en militärstad, berättar centrumchefen i en liten paus under det fullspäckade invigningen.

KMC har framför allt fokus på traumatologi, katastrofmedicinsk ledning och kvalitetssäkring, informationsstöd och informationsöverföring, triage och prioritering, värdering av katastrofmedicinsk beredskap samt pedagogisk utveckling. Linköping har en lång tradition av katastrofmedicinsk forskning och undervisning och har för detta arbete placerat sig på den internationella kartan.

Samordnar insatser

– Vi gör ju inga insatser själva utan vi samordnar, forskar och lär ut. Vi har hjälpt till vid både inhemska katastrofer och allvarligare händelser. Stormen Gudrun är ett sådant tillfälle, pandemin här om året och så tsunamin 2004 såklart, berättar Jan Johansson.

KMC invigdes 2001 och är sedan dess också ett av Socialstyrelsens kunskapscentrum för katastrofmedicin. Det innebär att KMC, förutom att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete och omvärldsanalyser, är expertorgan åt Socialstyrelsen. Verksamheten ska leda till att ny kunskap tas fram som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför allvarliga händelser.