Kartläggning av grönområden genomförs

Från och med nu i vinter kommer Tekniska kontoret att fortsätta arbetet med att kartlägga sociala värden gällande grönområden och parker i Norrköping. Arbetet ska pågå fram till sommaren 2018 och ska resultera i en sociotopkarta är tanken.

Den allra första sociotopkartan gjordes 2014 i Norrköping. Då tog man tag i stadens nordvästra stadsdelar och utifrån det resultatet så gör Tekniska kontoret nu en satsning för att stärka de promenadstråk som i dag finns och utgör stor vikt för flera stadsdelar.

Utemiljöer tillgängliggörs

Området som de ska ta itu med först är Pryssgårdsparken, alltså det grönområde som går mellan Fiskebyvägen i söder och Finspångsvägen i norr. Tanken där är att binda ihop Enebymo med Pryssgården och Himmelstalund. Samtidigt kommer lekplatsen i området att rustas upp och en ny tillkommer. För att minska risken för översvämning i källare i området kommer en damm att tillsättas också.

– Sociotopkarteringen ger oss möjlighet att ta vara på Norrköpingsbornas kunskaper om våra parker och grönområden. Detta kommer att bidra till att vi kan arbeta för att stadens utemiljöer blir tillgängliga, trygga och upplevelserika för alla, säger stadsträdgårdsmästare Anne Wejde i ett pressutskick.

I genomförandet kommer Tekniska kontoret att ta hjälp av en klass på Kyrkskolan och låta boende i närheten att lämna ytterligare önskemål om parkens framtida funktioner och utformning.

Webbenkät

På sikt är målet att kartlägga hela staden på samma sätt och arbetet med den fortsatta sociotopkarteringen börjar i Norrköpings sydvästra delar. Ektorp, Vilberga, Skarphagen, Kneippen och Klockaretorpet till och börja med.

Tekniska kontoret kommer därför göra intervjuer med besökare och kartläggningar av samtliga parker och grönområden ska göras. Under våren nästa år kommer en webbenkät att komma ut på kommunens hemsida. Där kommer alla Norrköpingsbor ha möjligheten att lämna uppgifter om de platser som de tycker är viktiga för staden.