• Kikki Liljeblad menar att Strömsholmen ska väckas till liv igen. Foto Kajsa Nilsson

Kampen om Strömsholmen

Strömsholmen är förknippade med mängder av nostalgi och angenäma minnen. Det förmodligen därför som marktilldelning och förslag om vad som ska byggas där väcker så väldigt många upprörda känslor.

Under stadsplaneringsnämndens möte den 19 april togs beslut i flera frågor. Bland annat beslut om marktilldelningstävlingen gällande Strömsholmen, område Östantill 1:3. Vinnaren som utsetts ska nu delta i arbetet med att väcka Strömsholmen till liv igen.

Den styrande Kvartetten röstade nu igenom Tjuren Projektpartner som i sitt förslag föreslår ett boutiquehotell och man hänvisar till att det fanns en dialog med konkurrenten Ståhl om en helt annan tomttilldelning. Ståhl ville istället bygga en konsthall på Strömsholmen.

Konsthallen utan marktilldelning

Kvartetten ville dock inte säga vilken tomt som dialogen med Ståhl gällde enligt Moderaterna som i sin tur ville försäkra sig om att Ståhl verkligen får bygga sin konsthall i hjärtat av Norrköping och föreslog först återremiss för att få klarhet vilken tomter som Kvartetten istället vill markanvisa de de förslag som inte vann.

– Återremissen gick inte igenom och då yrkade vi på att Ståhl skulle få marktilldelning på Strömsholmen. Mikael Ståhl har deltagit i den här tävlingen och vi ville ge honom möjlighet att bygga på Strömsholmen säger Päivi Johansson (M) gruppledare för moderaterna i stadsplaneringsnämnden, och fortsätter.

– Detta är en unik satsning som Ståhl vill göra i Norrköping och Strömsholmen är en fin plats för en sådan byggnad. Jag hade velat säkra upp att det verkligen blir en sådan. Badplatser ska vi ha på flera ställen i strömmen avslutar Päivi Johansson.

Bostäder i Smedby

Nämnden har även på sitt sammanträde valt ut har två företag valts ut att vara med i utvecklingen av Smedbys nya bostadsområde. De kommer att delta i planarbetet och genomförandet. Det har inkommit totalt tio anbud för båda områdena i del av fastigheten Smedby 6:1.

– Det är kul att se att det är så stort intresse när vi håller markanvisningstävlingar och att det byggs även utanför innerstaden. Många vill vara med och bidra till Norrköpings utveckling, säger Kikki Liljeblad (S), stadsplaneringsnämndens ordförande.

Risk för konflikt

Stadsplaneringsnämnden beslutade också att inte gå vidare med det förslag på bland annat kontors- och hotellverksamhet som inkommit för Krusenhofs gård på Malmölandet. Anledningen är en risk för framtida konflikter med omkringliggande befintliga och tillkommande verksamheter som är i behov av hamn, industrispår, godsbangård och E4.