• Elsie Mantefors, Naturskyddsföreningen i Söderköping, kämpar för att förskolor ska bli så fria från miljögifter som möjligt. Foto: Leif Larsson
  • Här är gänget som deltog i studiecirkeln Giftfri förskola som genomförts av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Från vänster och uppåt i trappan och sedan neråt i trappan: Therese Franzén, Britt Lönn Svensson, Ingmarie Larsson, Elsie Mantefors, Björn Esping, Eva-Marie Johansson, Ellen Friberg och Ulrika Thomé Wastesson. Foto: Privat

Kamp för giftfria förskolor

Naturskyddsföreningen har inventerat 129 förskolor i 41 kommuner i landet i jakt på miljögifter. I Söderköping har elva förskolor inventerats. Åtta deltagare i studiecirkeln Giftfri förskola genomförde inventeringen.

– I jämförelse med den riksomfattande undersökningen så var det i många fall bättre i Söderköping. Men det finns ändå en hel del saker som bör rensas ut och arbetssätt som behöver förändras, påpekar Elsie Mantefors, ledamot i styrelsen i Naturskyddsföreningen i Söderköping.

Att rensa ut det som är giftigt är inte lätt eftersom det är svårt att veta i vilka produkter det giftiga finns, vilka kemikalier som är farliga. Under inventeringen har många frågor om utbildning poppat upp. Kunskap är viktig i sammanhanget. Generellt sett är kunskapen om miljögifter låg enligt undersökningen.

– På förskolorna har man varit mycket engagerade, velat lära sig mer och satt i gång att städa undan det med miljögifter i sig.

Farliga leksaker

Miljögifter finns överallt i samhället, i massor av produkter. Förskolor är inte förskonade. Gifterna kan finnas i mat och leksaker, i golv och väggar, i utemiljön och i hygienartiklar.

– Förr fanns bisfenol A i nappflaskor men det har förbjudits. Däremot kan ämnet finnas i plastillbringare. Det är något som man lätta kan byta ut. Även gamla plastleksaker är lätta att byta ut och en viktig åtgärd, påpekar Elsie Mantefors.

I badrum och toaletter kan det finnas PVC-golv. I PVC finns ftalater som kan vara hormonstörande.

– När vi inventerade hittade vi PVC-golv men även linoleumgolv som är mycket bättre, berättar Elsie Mantefors.

Förslag till kommunen

Naturskyddsföreningen arbetar vidare med att eliminera miljögifterna. Föreningen har ställt samman ett förslag med 15 punkter med åtgärder som snabbt kan förbättra miljön på förskolor. Man uppmanar kommunen att engagera sig i frågan och fått positiva besked från politiskt håll om faktiska åtgärder.

Några exempel i 15-punktsförslaget: Servera inga livsmedel som innehåller glutamat. Bort med lek- och byggkuddar av skumgummi. Bort med elektronik som används som leksaker. Bort med bil- och traktordäck i utemiljöerna. Byt vinylhandskar till handskar av annat material. Bara parfymfria produkter vid städ, tvätt och hygien. Utbildning inom området till all personal. Komplettera kommunens miljöplan med åtgärder riktade för barn samt fastställ policy och handlingsplaner.

I Söderköping har nu omkring hälften av förskolorna inventerats. Elsie Mantefors hade hoppats på en ny studiecirkel denna höst i ämnet giftfria förskolor med efterföljande inventering men så blev det inte.

– Förhoppningsvis har vår insats så här långt fått effekter, säger hon.

Tror du att förskolor kan bli helt giftfria?

– Helt och hållet blir nog svårt. Men någonstans ska man börja och förskolorna är ett bra ställe. Små barn är mer utsatta och påverkas mer, klargör Elsie Mantefors.