• Kafferep med sju sorters kakor med finporslin. Foto: Kajsa Nilsson

Kafferep med italiensk krydda

I ett EU-projekt gör äldreomsorgspersonal från Italien och Sverige besök hos varandra och lär sig om nya sätt att arbeta med äldrefrågor. Under förra veckan var den italienska delegationen i Norrköping och fick bland annat vara med om ett gammeldags kafferep.

Kunnandet om vilken av de sju småkakorna på kafferepet som ska ätas först har nog gått förlorad för många i den yngre generationen. För äldre sitter kunskapen rotad och för att väcka gamla minnen till liv är kafferepet ett medel inom metoden reminiscens när man möter dementa brukare.

– Gamla leksaker eller tidningar och böcker kan väcka ett minne och det stärker identiteten hos personen, säger Lena Andersson, vårdutvecklare i demensteamet i Norrköpings kommun.

Handleder personal

De sammanlagt fyra vårdutvecklarna i demensteamet arbetar för att handleda och utbilda personal på vårdboenden runt om i Norrköping. I dag är det utbildning på plats i demensteamets lokaler i Sandbyhov. De italienska besökarna tittar förundrat på kakorna och känner endast igen kanelbullen.

– I går åt vi luciabulle, den var god, säger de och syftar på saffransbrödet de blivit bjudna på.

Delegerande sjuksköterskor

Michaela Bona och Maria Grazia Cristofoletti arbetar som ledare respektive sjukvårdspersonal och koordinator inom den italienska äldrevården. De har identifierat flera punkter som skiljer länderna åt, bland annat sjuksköterskornas uppdrag att delegera arbetsuppgifter till undersköterskor.

– Arbetet ser annorlunda ut mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Här delegerar sjuksköterskorna fler arbetsuppgifter och på kvällarna ringer man bara in sjuksköterskorna vid behov, säger Maria Grazia Cristofoletti och tillägger att de svenska brukarna inom äldreomsorgen får betydligt större rum än vad de italienska får.

– Våra äldre kan inte alltid ta med sina egna möbler till äldreboenden, säger hon.

Volontärer i Italien

Beträffande den sociala miljön skiljer sig äldreomsorgen stort mellan Italien och Sverige. De italienska besökarna upplever det som tyst inom äldreomsorgen i Norrköping. Det är mer livat med fler aktiviteter hemma i Italien. Annette Andersson är vårdutvecklare i demensteamet och var en av dem som följde med på besöket i Italien. Hon håller med och lyfter dessutom fram det italienska arbetet med volontärer.

– Där är det lättare att ta beslut, vilket kan bero på att det är en liten kommun. De hade många volontärer som hjälpte till med exempelvis tvätten, och hade vunnit pris för sitt arbete med volontärer, säger hon.