Jordmassor till Lindö

Från och med den 16 februari körs stora mängder jord till Lindö. Den kommer användas för att fylla upp marken vid småbåtshamnen i Lindö inför kommande bebyggelse vars detaljplan nu är i granskningsskedet. Jorden kommer från olika pågående byggprojekt som behöver någonstans att ta vägen.

– Staden växer i snabb takt. Då ökar både möjligheterna och behovet av att hitta samordningsvinster som den här, säger stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad.