Jobba på kompetensen Norrköping

Två gånger om året med ett halvårs mellanrum blir en del kommunpolitiker skärrade inför Svenskt Näringslivs ranking och organisationens företagsenkät.

Nu i maj var det dags igen för ansvariga tjänstemän och kommunalråd att med spänning läsa enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enkätsvaren är viktiga temperaturmätare för kommunpolitiken och kan ge vägledning i hur man bäddar för entreprenörskap. Däremot är Svenskt Näringslivs ranking av kommuner som kommer den 26 september mindre värd. En jämförelsestatistik som rankingen utgör är inget att hetsa upp sig för vare sig man åker upp eller ned i listan.

Godkänt betyg?

I år blev det ett positivt enkätresultat för flera Östgötska kommuner när man samlat in de 1353 företagarnas svar i länet.

I Östergötlands län är det Ydre kommun som får högst betyg av de lokala företagen på frågan om det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Men även Norrköping är bland de kommuner som har störst ökning i det sammanfattande omdömet.

Kompetens är efterfrågad

Tillgången på kompetenta medarbetare är återigen ett orosmoment hos våra företagare. I hela 8 av 10 kommuner i Sverige ger företagen kompetensförsörjningen ett underkänt betyg. I Östergötlands län är det Valdemarsviks kommun som får lägst betyg på enkätfrågan. Men det är bara en enda kommun som kommer över 3.0 på just denna fråga i Östergötland, och det är återigen Ydre. Denna fråga verkar vara ständigt aktuell något Lars Stjernkvist och Reidar Svedahl har fått erfara när man åker runt på "Skälla på Lasse och Reidar" turné.