Inventering av otryggheten

Norrköpings kommun vill veta vad invånarna tycker

Nu vill Norrköpings kommun ha reda på var medborgarna känner sig otrygga. I ett sommarprojekt ska stadens utemiljö inventeras och kompletteras av insamling av Norrköpingsbornas synpunkter.
I en stad av Norrköpings storlek finns många platser och somliga av dem upplevs tryggare än andra. 
Landskapsarkitekten Cecilia Österholm och studenten Jenny Fält kommer under sommaren genomföra en fysisk inventering och dessutom via webben ta reda på hur Norrköpingsborna upplever sin stad.
– Vi tittar på hela Norrköping men framför allt tätorten. 
Det handlar om upplevt och faktiskt trygghet, alltså där det upplevs som otryggt och där det faktiskt sker brott, säger Cecilia Österholm.

Mörka platser

De vanligaste anledningarna till att en plats upplevs som otrygg är att det är mörkt eller mycket buskage. 
Somliga problem är lätta att åtgärda medan andra handlar om mer långsiktiga insatser från kommunen.

Nåla på kartan

På webbkartan får alla som vill lämna synpunkter på var det upplevs som otryggt i Norrköping. 
Allteftersom fler delar med sig fylls kartan på med nålar och det går att ta reda på vad andra tycker.
Redan i höst kommer åtgärder sättas in för någon plats som undersökts i inventeringen. Sedan kommer materialet att ligga till grund för kommunens långsiktiga arbete med utvecklingen av staden.