Integrerad missbruksmottagning

Med anledning av tillströmningen av MDPV och andra nätdroger i Norrköping har man påbörjat arbetet med att skapa en integrerad mottagning där flera aktörer samararbetar för att minimera droganvändandet.

Politiker och tjänstemän inom kommunen, landstinget och polisen träffades för att diskutera frågan.

– Vi var alla överens om att genast börja arbeta för att öppna en integrerad mottagning med sjukvård, psykiatri, polis och socialtjänst på plats, för att kunna möta den förändrade missbruksproblematiken, säger Roger Källs, socialnämndens ordförande.

Två problemområden

Under mötet identifierades två områden som särskilt avgörande för den stora utbredningen av drogerna: svårigheten att narkotikaklassificera drogerna samt att det inte finns några evidensbaserade metoder för behandling. För att lyckas med att stävja drogernas utbredning ska man nu alltså samarbeta mellan olika inrättningar.

– Gruppen består av aktörer från psykiatri, polis och socialkontoret som konkret ska planera det fortsatta arbetet på kort och lång sikt, säger han.