• Om ingen annan finansell lösning hittas tvingas Ria stänga igen verksamheten. Foto:Kajsa Nilsson

Inget Ria utan bidraget

Efter 43 år tvingas de stänga

Kommunen har valt att spara in på bidraget om 1,8 miljoner kronor som tidigare har gått till Hela Människans verksamhet, Ria för missbrukare och hemlösa. Verksamheten kommer nu att tvingas lägga ner till årsskiftet om inte den ekonomiska frågan går att lösa på annat sätt.

Nyheten gick ut till besökarna redan dagen efter att kommunen lämnat besked om det indragna bidraget. Reaktionerna var många och både besökare och övriga norrköpingsbor frågar sig om det verkligen är någon som tror att det blir billigare om RIA måste stänga igen.

- Vi satsar själva en halv miljon kronor på verksamheten, men det räcker inte för att ha två anställda, säger Ulf Larnemark som är övergripande chef för Hela Människan i Norrköping.

Låg tröskel

Det som skiljer Ria från övrig hjälp till missbrukare och hemlösa är att de har låga trösklar vad gäller nykterhet hos besökarna.

- Vi har en nykter verksamhet, men har egentligen inga krav på nykterhet. Det är viktigt att ha en verksamhet som har så låg tröskel. Jag tror också att det ligger mycket just i det faktum att vi inte är en myndighet, säger Ulf Larnemark som själv har arbetat på Ria i tjugo år.

Vad händer med er övriga verksamhet?

- Det är svårt att svara på, vår second hand-butik klarar sig själv men syftet har ju hela tiden varit att stötta Ria.