• Emil Broberg är glad och nöjd över regeringens beslut om att slopa vinster i välfärden. Foto: Tommy Pettersson

Ingen vinst på välfärden

Vänsterpartiets paradfråga under den senaste mandatperioden har nu fått gehör. Idag presenterades den överenskommelse som tagits tillsammans med regeringen, om att sätta stopp för vinster i välfärden. –Det här är en framgång för Vänsterpartiet som har prioriterat den här frågan de senaste fyra åren, säger Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiet i Landstinget.

I förslaget ingår en uppgörelse där lagstiftningen om att landstingen måste tillåta fri etablering för privata vårdcentraler ska slopas omedelbart. Samtidigt upphör privatiseringar för hela eller delar av sjukhus. Över tid innebär det att samtliga privata vårdföretag försvinner.

Välfärd för välfärd

Många av de större och tyngre frågorna kommer dock att utredas närmre innan beslut tas.

– Skattepengar som betalas till välfärden ska gå till välfärden. När det inte finns något vinstintresse inom vården ökar kvaliteten likaså, menar Emil Broberg.

Folklig kraft

Gruppledaren tror att partiets starka folkliga stöd är ett av två skäl till varför regeringen var överens. Ett andra skäl kan också vara det goda förhandlingsläge som Vänsterpartiet hade när de gick in i diskussionen kring frågan. Även om stora frågan berör hälso- och sjukvård blir det givetvis även förändringar inom skolvärlden.

– Friskolor kommer inte att få plocka ut vinster längre. Kommunerna kommer att ha ett inflytande framöver, avslutar Emil Broberg.