• Byrån mot diskriminering i Östergötland kan du uppsöka både i Linköping och Norrköping. Här tar Ghyslaine Nindorera emot på medborgarkontoret i Skäggetorp. Foto: Anders Lindkvist.

Ingen ska diskrimineras

Hur upptäcker man diskriminering och hur angriper man den? Och vad gör man om man själv känner sig diskriminerad? Det här är frågor som byrån mot diskriminering i Östergötland hjälper till att svara på.

Byrån har sitt kontor i Norrköping, men arbetar över hela länet. Ghyslaine Nindorera berättar om hur personalen är ute på skolor, myndigheter, föreningar och arbetsplatser för att föreläsa, undervisa och utbilda i frågor om diskriminering:

– Många gånger är kunskapen god, men ibland häpnar man över hur litet som är känt. Oftast är det elever ute i skolorna, som överraskar i positiv bemärkelse.

Ideell organisation

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell organisation. Antidiskrimineringsbyråer finns också på andra håll i Sverige, men Östergötlands är en av de äldsta, med för närvarande fyra anställda. Ghyslaine Nindorera är informatör och är också ansvarig för volontärverksamheten.

– Oftast är det studenter som söker sig till vår volontärverksamhet. Vi ger dem utbildning och ser till att de kommer ut och kan informera. Juridik är självklart en viktig kompetens hos byrån och vi tar därför också emot många juridikstuderande som volontärer.

Hög kompetens

Samarbetet med Diskrimineringsombudsmannen är väl etablerat genom återkommande utbildningar och ibland också i hanteringen av fall som byrån driver.

– När man kontaktar oss beror det ofta på att man upplevt sig diskriminerad på sin arbetsplats eller i skolan, men också i kontakten med socialtjänst eller andra aktörer. Orsaken kan vara etnicitet, religion eller en funktionsnedsättning och man vet inte hur man ska gå till väga för att bli rättvist behandlad, förklarar Ghyslaine Nindorera.

Byråns uppgift är här att ge rådgivning, ta reda på om facket är informerat, eventuellt gå vidare för att tillsammans med den diskriminerade föra samtal med arbetsgivaren och som sista åtgärd ta det vidare till domstol, om så är motiverat.

– Det är för att undvika sådana här situationer som vi har en så omfattande föreläsnings- och utbildningsverksamhet, säger Ghyslaine Nindorera.

Kommunalt stöd

Byrån mot diskriminering har sedan flera år samarbetsavtal med tre kommuner i länet: Linköping, Norrköping och Finspång.

– För den enskilde som söker våra tjänster är det gratis förtydligar Ghyslaine Nindorera och hon är också tydlig med att diskriminering inte är ett relativt begrepp:

– Det är vad personen själv upplever som kränkande, som är avgörande. Det spelar ingen roll om den som diskriminerar gör det avsiktligt eller inte.

Allas lika värde

I lagen mot diskriminering definieras sju grunder för diskriminering, som alla strider mot FN:s stadga om mänskliga rättigheter och allas lika värde.

– Jag vet inte om jag kan säga att jag har ett roligt jobb, många gånger förvånas jag över hur illa människor kan behandla varandra, men jag vet att det vi uträttar är meningsfullt, konstaterar Ghyslaine Nindorera.

Diskrimineringsbyrån hittar du på Linköpings medborgarkontor och på Norrköpingskontoret, vid sidan av hemsidan för Byrån mot diskriminering i Östergötland.