• Dzeneta Gradisic och Mirsad Slavotic prövade att cyrka Västgötebacken ner och upp med elcykel. Foto: Kajsa Nilsson
  • Så länge vi har dubbdäck tror inte Bengt Céte att vi kan undvika höga partikelhalter. Foto: Kajsa Nilsson
  • Ulrika Loebjer från Energikontoret Östra Götaland uppmanar Norrköpingsborna att ställa bilen. Foto: Kajsa Nilsson
  • Bengt Céte tillsammans med projektledaren för trafikantveckan, Enver Memic. Foto: Kajsa Nilsson

Informationskampanj om renare luft

Kungsgatan har länge fått utstå stora påfrestningar från tung trafik och det har lett till höga halter av partiklar i luften. Under fredagen var kommunrepresentanter på plats för att prata trafik och miljö med Norrköpingsborna.

16-22 september var det Europeiska trafikantveckan som runt om i Sverige inneburit att man på olika sätt uppmärksammat trafik- och miljöfrågor.

– Trafikantveckan återkommer varje år i september och vi försöker uppmana folk att ställa bilen och istället ta cykeln eller åka kollektivt, säger Ulrika Loebjer som var på plats från Energikontoret Östra Götaland. Vid årsskiftet får organisationen besked om deras nästa projekt går att genomföra.

– Tanken är att 160 kommunanställda ska testa på att byta ut vissa resor till miljövänliga alternativ. 80 personer skulle få åka kollektivt och 80 personer elcykel, säger hon. Liknande projekt har genomförts i Söderköping tidigare.

Ta bort trafik

Problemet med höga partikelhalter i luften kopplades i Norrköping samman med information om alternativa transportmedel och på Skvallertorget fick förbipasserande möjlighet att pröva elcyklar med vinterutrustning samt prata med kommunalrådet Bengt Céte (mp).

– Många som jag har pratat med idag tycker att vi ska ta bort all trafik förutom nyttotrafik och kollektivtrafik från Kungsgatan, säger Bengt Céte och menar att man inte bara kan ta bort trafiken utan att veta var den i så fall skulle ta vägen istället.

Lägre partikelhalter

På skyltar i tältet på Skvallertorget kunde man läsa att partikelhalterna på Kungsgatan minskat. På ett år får inte mer än 35 överskridanden göras och hittills ser det bra ut.

– Det är dubbdäcken som river upp partiklarna och så länge vi har dubbdäck tror jag inte att vi kan undvika överskridanden, säger han.