Information

Utgives av:
Tidningen ingår i koncernen NTM AB

Produktion/produktionsadress:
Drottninggatan 20
602 24 Norrköping

Besöksadress och telefonnummer:
Drottninggatan 20
602 24 Norrköping

Ansvarig utgivare:
Lars-Göran Bexell, 0494-101 03
lars-goran.bexell@kindaposten.se

RS-kontrollerad upplaga:
Norrköpings-Magazinet har av Tidningsstatistik AB, Stockholm kontrollerad upplaga om 55.000 exemplar 2016.

Tryck:
Pressgrannar, Linköping

Distribution:
Swepress Lokalpost

Distribueras till:
Alla hushåll i Norrköpings Kommun ca 70 800 ex. Distribueras också via tidningsställ i regionen. Tidningen upplagekontrolleras av Tidningsstatistik AB, Stockholm.