Information

Utgives av:
Mediagruppen Swepress Media AB

Produktion/produktionsadress:
Drottninggatan 20
602 24 Norrköping

Besöksadress och telefonnummer:
Drottninggatan 20
602 24 Norrköping

Ansvarig utgivare:
Bengt Ingemarsson, 0492-160 00
bengt.ingemarsson@swepress.se

Chefredaktör:
Alf Wesik, 0492-16 132
wesik@swepress.se

RS-kontrollerad upplaga:
Norrköpings-Magazinet har av Tidningsstatistik AB, Stockholm kontrollerad upplaga om 55.000 exemplar 2016.

Tryck:
DN Bold Tryckeriet, Akalla

Distribution:
Swepress Lokalpost

Distribueras till:
Alla hushåll i Norrköpings Kommun ca 70 800 ex. Distribueras också via tidningsställ i regionen. Tidningen upplagekontrolleras av Tidningsstatistik AB, Stockholm.