Infocentret läggs ner

Den nygamla majoriteten i Valdemarsvik har en besvärlig budgetmangling framför sig. Inte minst frågetecknet om skolan i Gryt måste rätas ut och besked lämnas till väljarna.

Men det finns inte bara negativ respons på den förda politiken i kommunen. Ett visionärt arbete pågår just nu med översiktsplaner och detaljplaner vilka bland annat innehåller ett bostadsbyggande. Förbifart Söderköping, natursköna byggklara tomter och den framtidsoptimism som präglar kommunpolitikerna kommer att innebära en öka attraktivitet för Valdemarsvik.

Slutet på framgångsprojektet

Miljöprojekten i Valdemarsvik börjar närma sig sitt slut och detta innebär att Infocentret i Sjöhuset stänger för gott.

Infocentret har haft en central roll för hur kommuninvånare fått information om de omfattande miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum. Syftet med infocentret har varit att informera om projektets olika skeende. Två lokala konstnärer väckte idén om att göra informationen mer tillgängligt med hjälp av olika former av tema- och konstutställningar.

– Att infocentret varit lyckat är mycket tack vare våra duktiga medarbetare, Barbro Karlsson och Karin Klöör, som gett besökarna en bra service, säger Thomas Örnberg, sektorchef för samhällsbyggnad och kultur.

Satsningen lyckad

Infocentret har varit välbesökt under åren, både av kommuninvånare och turister. Man har tagit emot ett hundratal studiebesök då intresset varit stort även från bland annat myndigheter, intresseorganisationer och skolor.

Centrets sista öppetdag var den 31 oktober och nu får man söka information om miljöprojekten på kommunens hemsida i stället.