• Stefan Papangelis vill inte betala för polisens jobb. Foto: Gustav Skogens

Industrisemestern ställs in

Polisen vill nu ha betalt för sina insatser i samband med olika publika arrangemang vilket medför ökade kostnader för kommunala bolaget Upplev Norrköping som nu tvingas ställa in det omtyckta arrangemanget ”Industrisemester” i juli månad. Stefan Papangelis, vd på Upplev Norrköping, är starkt kritisk till polisens nya policy.

Augustifesten kommer att bli av även om det innebär en ökad kostnad för Upplev Norrköping. Däremot ställs Industrisemester under juli in i år. De senaste åren har Industrisemester inneburit konserter på Holmentorget med artister som Veronica Maggio, Mikael Wiehe, Kapten Röd och Den Svenska Björnstammen. Konserterna har varit gratis för besökarna. På Trappan har det även anordnats dansbandskvällar med liveband. Nu ställs alltså allt detta in.

Absurt

–  Det handlar om drygt 330 000 tusen kronor för polisens bevakning av Augustifesten. Jag tycker det är helt absurt att vi ska betala för polisen arbete under ett gratisarrangemang. Vi går in med 700 000 kronor i Augustifesten och att då få ytterligare kostnader för något som tidigare inte kostat något får självklart konsekvenser, menar Stefan Papangelis och fortsätter:

-Vi har gått i med 300 000 kronor i Industrisemester men de pengarna får vi nu ta till för att betala polisens bevakning. Jag tycker det är väldigt tråkigt att vi tvingas ställa in men det finns helt enkelt inte pengar till båda.

Gratis

Upplev Norrköping tjänar inga pengar på dessa arrangemang. Det är Stefan Papangelis väldigt noga med att poängtera. Däremot finns det en mängd andra aktörer som gör det och det är en naturlig effekt av att det kommer folk både från när och fjärran för att vara på och ta del av utbudet under Augustifesten.  Polisen i Östergötland gör bedömningen att det krävs ett tjugotal poliser varje kväll under den tid festligheterna pågår.

Hög kostnad

 Detta skulle medföra en faktura på 331 200 kronor men det slutgiltiga beloppet sägs kunna bli lägre på grund av hur många poliser som faktiskt arbetat så länge Augustifesten pågått. Polisen förklarar den summa de satt upp med att det är ett riktmärke som de sedan inte kan gå över. Högsta Förvaltningsdomstolen slog fast , när man tittat på Kulturkalaset i Göteborg, att detta var att betrakta som ett kommersiellt arrangemang och därmed har polisen rätt att ta betalt. Stefan Papangelis är självklart inte nöjd med detta.

– Det saknas både riktlinjer och en samsyn för den här typen av frågor. När jag pratar med kollegor runt om i Sverige så hanteras detta på olika sätt och det är än mera förvirrande att man inte kan göra lika runt om i landet. Dessutom kommer de nya taxorna för bevakningen att påverka programmet på årets festival negativt. Jag tror att den här nya inställningen till stadsfester och andra gratisarragmemang är väldigt dålig och kommer att få konsekvenser i framtiden, avslutar Papangelis. De nya ersättningsbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Jerry Prütz

jerry.prutz@linkopingsposten.se