• Komminister Kirsten Alm hoppas på stort intresse för årets idédagar. Foto: Kajsa Nilsson

Ideella krafter samlas i Norrköping i höst

För elfte gången arrangeras idédagarna för hela Svenska kyrkan. Den 3-5 oktober får Norrköping besök av ungefär 400 ideella som samlas för att byta erfarenheter och få inspiration till framtida arbete.

De ideellt arbetande medlemmarna i Svenska kyrkan finns med i alla aktiviteter och komminister Kirsten Alm i S:t Johannes kyrka tror att andelen ideella bara kommer att öka.

– Varje församling har hundratals ideella. Jag arbetar med 80-100 personer och de hjälper till med mycket, framför allt kring gudstjänsten med att baka bullar och brygga kaffe, men till gruppen räknas också ungdomsledare. De ideella är verkligen våra starka krafter och de får en mer och mer viktig roll eftersom situationen i kyrkan gör att vi inte kommer att ha lika många anställda. De ideella får ta mer ansvar och även ansvara för saker som anställda har ansvar för nu, säger hon.

Tveklöst ja

I en undersökning som Svenska kyrkan lät göra tidigare under året svarade tio procent av de tillfrågade medlemmarna i Svenska kyrkan tveklöst ja på frågan om de skulle kunna tänka sig att engagera sig ideellt.

– I antal handlar ”ja”-svaren om ungefär 700 000 individer och ”vet ej”-svaren och en miljon individer, säger Jonas Bromander, analyschef i Svenska kyrkan.

– Min tolkning är att det finns en stor grupp som vill göra skillnad genom kyrkligt engagemang. Det rör sig om fler kvinnor än män, men det finns ingen nämndvärd skillnad mellan olika åldergrupper, säger han.

Inspiration från Kirchentag

Trots det stora intresset för att arbeta ideellt har inte idédagarna ännu fått så starkt fäste i Sverige, men Kirsten Alm hoppas att det ska närma sig Kirchentags popularitet i hennes hemland Tyskland.

– Vid senaste Kirchentag i Hamburg kom över 40 000 personer och media bevakade hela arrangemanget. Vartannat år är Kirchentag för den evangeliska kyrkan och vartannat för den katolska, berättar hon.

Årets program klart

Idédagarna arrangeras alltid två år på raken i samma stad och för Linköpings stift och Norrköpings del blir det andra gången innan de får lämna över stafettpinnen till nästa stad. Programmet för årets idédagar har precis blivit färdigt och besökarna kommer bland annat få gå på föredrag av Patrik Hagman, teologie doktor och verksam vid Åby Akademi i Finland. Förutom föredrag bjuder helgen på tid för samtal och bön. En extra mässa hålls under den avslutande tredje dagen i Hedvig kyrka.

För att tillföra ytterligare en dimension till idédagarna hoppas Kirsten Alm att Norrköpingsborna ska öppna sina hem för tillresta besökare.

– Många har gästrum hemma och skulle kunna ställa en säng till förfogande för gäster. Vid middagsbordet och under resorna till och från aktiviteter kan ytterligare samtal föras, säger hon.