• Parkeringen bakom förvaltningshuset Rosen ska bli bostäder. Foto: Kajsa Nilsson
  • Bengt Cete menar att det är viktigt att Norrköping får fler lägenheter och studentbostäder. Foto: Kajsa Nilsson

Hyresbostäder bygger på Rosen

Under förra veckan fick Hyresbostäder markanvisning inom Rosen 6, ytan bakom förvaltningshuset Rosen. Hyresbostäder planererar att börja bygga bostäder, kontors- och butikslokaler, parkeringsplats samt studentbostäder så snart som detaljplanen godkänns.

Fyra företag lämnade in intresseanmälan men kvar stod Hyresbostäder som ensam kandidat om markanvisningen. Man räknar med att komma igång med bygget under 2015.

– Det har under många år funnits ambition att bebygga den här delen av kvarteret som nu är parkering. Vi har kommit så långt att vi har en detaljplan som snart är färdig att granskas, säger Bengt Cete (mp), stadsplaneringsnämndens ordförande.

Lägre hyra

Att nybyggnation av lägenheter generar höga hyror är allmänt känt men kommunen har ett sätt för att undvika det problemet vid bygget av studentbostäder på Rosen.

– Det är väldigt viktigt att vi får studentbostäder. Den mark som kan baseras på studentbostäder tar vi inte fullt pris för i markförsäljningen. Det innebär att vi möjliggör att hålla en lägre hyra genom att inte ta fullpris för marken. Det är vårt eget Studentbo som sköter det här och vi räknar med att ha en solidaritet inom familjen, säger Bengt Cete.