Hur mår Norrköping?

Frågan kan tyckas vara smått retorisk med tanke på den senaste tidens framtidsoptimism och glada tillväxtsiffror. Arbetslösheten förväntas minska nästa år i hela länet enligt senaste statistiken från AMS.

Även nyligen framtagen statistik från Statistiska centralbyrån angående Norrköpings arbetsmarknad för 2012 visar på en positiv utveckling. I AMS rapport spår man dessutom en ljusning inom byggbranschen vilket förmodligen indikerar att bostadsproduktionen är på väg upp.

Klarar budgeten

Socialdemokraten Teresa Carvalho tillika vice ordförande i kommunstyrelsen gläds åt den aktuella statistiken i ett pressmeddelande. Har man en positiv befolkningstillväxt och då inte enbart i antal nyfödda utan också en inflyttande bräkraftig skattepopulation då ser det bra inför framtiden.

Ostlänkskommunerna Nyköping, Norrköping och Linköping bör ta ett djupt andetag valåret 2014 för at sedan brakar det loss i investerings hänseende. Redan 2014, 2015 och 2016 börjar äventyret för Östergötland och länsstyrelsen har redan börjat äska pengar från staten för sin del av arbetet. De statliga medlen via trafikverket kommer dock inte att synas i regeringens budget förens 2017 men uppmarschen sker nu.

Norrköping har bevisligen en positiv utveckling som gäller bland annat nyanmälda platser och befolkningsökning. Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 73,8 procent år 2011 till 74,0 procent år 2012.Utvecklingen vad gäller nyanmälda platser och befolkning tog ordentlig fart under 2012 och har fortsatt under hela 2013.Detta syns inte idag i länets arbetslöshetssiffror men det kommer att visa sig ganska snart även i Norrköping. Norrköping är på väg att må bättre än vad man gjort på länge.