Hundratals nya bostäder

Utvecklingen av Sandtorp fortsätter. Etapp två, väster om Folkets park och längs med Gustaf Janzens gata, kommer innehålla 300 till 400 nya bostäder.

Huvuddelen blir flerbostadshus men det kommer även byggas friliggande villor, radhus och kedjehus. Ledorden för Sandtorp är hållbarhet, variation och mångfald.

– Områdets målbild är att ta tillvara de positiva kvaliteter som stadsdelarna Kneippen och Klockaretorpet har. Området ska utgöra en övergång mellan de vitt skilda stadsbyggnadsmönstrena i de olika stadsdelarna, säger Malin Cuclair, projektledare, i ett pressmeddelande.

Nu söker kommunen byggherrar som vill bygga energismart och med ett innovativt formspråk som främjar stadslivet och den sociala integrationen. Företag kan lämna in tävlingsbidrag till den 19 maj, och den 14 juni utser stadsplaneringsnämnden vinnarna. Bolag som planerar att genomföra en miljöcertifiering enligt något godkänt system kommer att premieras vid utvärderingen.