• Norrköping är utpekad stationsort men blir upphöjt läge eller ej? Foto: Kajsa Nilsson
  • Med nya höghastighetsjärnvägen kommer det bara ta 50 minuter att ta sig till Stockholm från Norrköping. Foto: Kajsa Nilsson

Höghastighetstågets väg genom Sverige

Det blev en lång men förhållandevis framgångsrik dag för de Norrköpingspolitiker- och tjänstemän som besökte huvudstaden för att ta del av  Sverigeförhandlingens utgångsbud.

I måndags inleddes förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg och en historisk process tar sin början. Förhandlingen ska avgöra vilken sträckning höghastighetsjärnvägen ska ha, var stationerna ska ligga, hur många bostäder som ska byggas och vem som ska betala vad.

Lagt en linjal över södra Sverige

Under måndagseftermiddagen fick de  kommuner och regioner som Sverigeförhandlingen inleder sina förhandlingar med att ta emot ett första bud och därmed startade förhandlingen.

– Vi har informerat berörda kommuner och regioner om sträckningsval genom Småland och att vi inledningsvis kommer att förhandla om totalt 13 stationsorter. Nu startar en viktig process där det handlar om att skapa bästa möjliga lösning för Sveriges första höghastighetsjärnväg, berättade Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman och påpekar samtidigt att man lagt en linjal rakt över Småland.

– Den sträcka som höghastighetsjärnvägen kommer att ta genom Småland blir via Värnamo, det vill säga den rakaste, minst kostsamma och den som genererar mest nytta för hela höghastighetsjärnvägssystemet.

Lyckotalet 13

Med den nya höghastighetsjärnvägen ska resan Stockholm-Norrköping enbart ta 50 minuter. Dessutom frigör den nya järnvägen kapacitet på den äldre stambanan vilket förbättrar möjligheterna för pendeltrafik avsevärt.

–  Det är väldigt positivt att Sverigeförhandlingen ser att Ostlänken kan fortsätta planeringen enligt nuvarande tidplan. Jag frågade dem om år 2017 fortfarande ligger fast gällande byggstart och de meddelade att så är fallet. Det innebär att vi i Norrköping fortsätter att arbeta utifrån våra tidigare planer, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande.

Stationsorterna som finns i Sverigeförhandlingens förslag är Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås och Jönköping.

– Det känns väldigt bra att så många kommuner i vår region är utvalda som stationsorter. Genom Ostlänken kommer de tre storstadsregionerna närmre varandra och det kommer även att bli lättare att resa inom regionen, säger Lars Stjernkvist.

Vilken medfinansiering blir det?

Ulf Arumskog, utvecklingschef och samordnare för Norrköpings kommuns Ostlänkenarbete, är mycket positiv till att Norrköping är utpekad stationsort men han konstaterar fortfarande att Sverigeförhandlingens syn på medfinansiering ligger fast.

– Sverigeförhandlingen verkar förstå att kompletterande lokala åtgärder är viktiga. Det är dock bekymmersamt att man fortfarande tänker att kommunerna, förutom stora egna investeringar, ska medfinansiera statlig infrastruktur, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef/samordning Ostlänken.

Fakta:

Sverigeförhandlingen har i uppdrag att möjliggöra Sveriges första höghastighetsjärnväg som ska gå från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö.

  Förhandlingar kommer att inledas med kommuner och regioner om totalt 13 stationsorter.

Vidare kommer man att förhandla om den sträcka genom Småland som går via Värnamo.