• Eva-Britt Sjöberg, Karin Jonsson, Lars Stjernkvist, och Reidar Svedahl. hade valt plats för pressträff med omsorg. Foto: Märta Nyström

Historiskt när investeringsbudgeten presenterades

I veckan höll Kvartetten (S, L, C, Kd) i Norrköping en historisk pressträff om kommunekonomi.Passande nog hölls träffen i "Åbyknuten" i Åby Centrum, ett stenkast ifrån platsen där man samtidigt tog ett första spadtag för nya lägenheter för seniorer som finns med i den investeringsplan som kommunfullmäktige ska fastställa i samband med budgeten för Norrköpings kommun.

Lars Stjernkvist, Reidar Svedahl, Karin Jonsson och Eva-Britt Sjöberg kunde för första gången på mycket länge visa upp en investeringsbudget som innehöll många offensiva satsningar på byggen och ambitioner. Investeringsbudget ger vid handen att Norrköping är en kommun som växer.

Skola vård och omsorg

Norrköping har en befolkning som växer och då växer även behoven med det. Fler skolor, förskolor och boende för äldre måste byggas ut vilket tär på ekonomin. När dessutom har tagit emot många flyktingar och ensamkommande barn tar det ett tag innan de nya svenskarna kan ge igen i form av skatteintäkter. Men Norrköping kommunpolitiker har varit  förståndiga nog att klara av de balansmålen för budget som regeringen kräver samtidigt som man har kunnat fonderat för framtiden.

– Vi kan glädjande nog presentera en särskild investeringsbudget i år. Det har vi inte kunnat göra tidigare eftersom vi inte haft det ekonomiska utrymmet. Vår kommun växer vilket är glädjande i sig men i och med att det är en ökning av barn och äldre som sker så påverkar det kommunens ansträngningar för att tillgodose de växande behoven. Fram till för några år sedan har vi investerat för några hundra miljoner i snitt per år men  omkring 2012 tog tillväxten fart i Norrköping och idag investerar vi för över en miljard kronor. En tredubbling på några få år i investeringsbudgeten, säger en nöjd kommunstyrelseordförande Lars Stjernkvist och bollar över till  kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg.

– Vi kommer under perioden investera för att bygga 15 nya förskolor med 78 nya avdelningar och ett antal skolor och även satsa på utemiljöer,omklädningsrum samt tillagningskök,  säger Eva-Britt Sjöberg.

Ostlänkens effekter

Det ska inte bara byggas äldreboende och skolor utan även investeras infrastruktur. Det stora dragloket är Ostlänken och Kardonbanan med start 2017 men de stora investeringarna i Nya hamnen ger också avtryck i budgeten.

– Norrköping som etablerings ort växer och allt fler vill komma hit. En utbyggnad i miljardklass i Nya Hamnen och Malmölandet gör att vi kommer att bli ännu mer vassa som ett logistik centrum och en attraktiv etableringsort, berättar Reidar Svedahl.

 Även stadsdelar och yttre områden utanför stadskärnan växer och därför behöver man satsa offensivt där också.

– Vi bygger en bro till badholmarna i Arkösund och bryggor och servicehus byggs ut. Förskolor byggs i Kimstad,  Dagsberg, Svärtinge , Skärblacka och Marby. Tillagningskök i Vånga och pendlarparkering i Östra Husby, säger Karin Jonsson.