Historiskt beslut om nytt resecentrum

I måndags togs beslut om Norrköpings nya resecentrum. Det var ett historiskt viktigt beslut för Norrköping och regionen. I och med att höghastighetsjärnvägen Ostlänken byggs får Norrköping en central roll som knytpunkt. Tack vare Ostlänken blir restiderna betydligt kortare. Från Norrköping till Stockholm tar det 50 minuter och till Linköping bara en kvart.

Klart är att den nya järnvägen ska gå under en lång tunnel från stadens västra delar från Butängen till Klinga, men fortfarande behöver man tillsammans med Trafikverket ändra på omkring 40 detaljplaner för att järnvägen ska kunna passera genom kommunen. Det inriktningsbeslut som diskuteras nu för det nya resecentrumet är ett upphöjt läge, en bro. Kostnaderna blir betydligt mycket högre men å andra sidan går marken att använda för exploatering och det läggs på intäktssidan.

Snabb förflyttning

En fördjupad utredning gjord av Norrköpings kommun föreslår att tågspåren byggs i upphöjt läge och att bussterminalen läggs direkt under tågplattformarna i marknivå. På under tre minuter ska du kunna ta dig från tågplattformarna till bussar och spårvagnar.

Utredningen visar även att det är mest fördelaktigt, både tekniskt och ekonomiskt, att dra järnvägen från Bergslagsgatan. Alternativet där tunneln börjar under Norrtull skulle nämligen få stora negativa konsekvenser för Norrtull som trafikplats och för omgivande bostadsområden.

– Vi tar ett beslut där vi måste vara mentalt förberedda på vilka kostnader det blir för kommunen respektive Trafikverket för förslaget om ett upphöjt läge. Beslutet måste vara välgrundat. Vi ska inte enbart bygga nytt utan vi måste också tänka på att bevara det gamla på ett fint sätt och inte upprepa misstagen från rekordåren, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist i en kommentar.

Fakta om Ostlänken

Den 29 augusti 2012 togs beslut om Ostlänken.

Den är 15 mil mellan Järna och Linköping och dubbelspåriga.

30 miljarder är avsatta i budgeten för projektet och planerad byggstart är tidigast 2017. Allt ska vara klart 2028.