• Stjernkvist anser att det är befogat med en skattehöjning. Foto: Tommy Petterssson
  • Sophia Jarl reserverar sig mot skattehöjningen. Foto: Tommy Pettersson

Historisk kommunalskattehöjning

En kommunal skattehöjning tillhör inte vanligheterna i svensk politik. Kommunalskatten har en svårare fördelningspolitisk aspekt på grund av att den slår hårdare mot låginkomsttagare.
Nu tvingas dock Norrköpings kommuns politiska majoritet att ta till det drastiska skattehöjningsmedlet. I den kommande budgetförslaget vill man höja skatten med 50 öre vilket skulle ge cirka 135 miljoner kronor till kommunkassan.

Tvingande omständigheter


Oppositionen menar å sin sida att pengarna som kommer in vid en höjning enbart skulle slukas av de svarta hål som man menar finns i den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist är inte på något sätt glad över att man går fram med ett skattehöjarförslag.
– Vi behöver få fram medel till skolan, äldreomsorgen och tillväxtskapande åtgärder dit huvuddelen av pengarna går till. Det är också så att vi har höga kostnader för socialt utsatthet och vi behöver också en fullgod finansiering för den sammanhållna arbetstiden som vi genomfört, menar Lars Stjernkvist vidare.
– Arbetslösheten kostar pengar och det måste vi möta offensivt med . Det är inte bara vår kommun som höjer skatten tack vare investeringar och tillväxt. Uppsala, Örebro, Västerås och Jönköping höjer eller har höjt skatten.

Oppositionen rasar


OppositionsrådetSophia Jarl är inte imponerad av Stjernkvists argumentation för en höjning. Hon tycker att det är oseriöst och naivt.
– 50 öre i skattehöjning kanske gemene man kan klara av men det är en tydlig negativ signal till de som funderar på att etablera sig i kommunen. Innan man gjort ett förarbete kring vart pengarna tar vägen är det inte ansvarigt att gå ut och fråga Norrköpingsborna om mer pengar. Det blir bara ett sätt att fylla svarta hål, dundrar Sophia Jarl.