• Iréne Karlsson, lärare på Himmelstalundsskolan och eleven Anders Lindqvist fanns med på den stora trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar och berättade om sin skola. Foto: Gunilla Zackrisson

Himmelstalund på trädgårdsmässa

Himmelstalundsskolan från Norrköping var en av många utställare på Nordiska mässan om trädgårdsodling i Älvsjö nyligen. Mässan fick cirka 6 000 besökare. Anders Lindqvist som går på vuxenutbildningen inom trädgård tycker att skolan ger en komplett utbildning med en blandning av de moment som behövs för den som ska arbeta inom trädgårdsnäringen.

Han har gått på Säbyholms trädgårdsutbildning tidigare men bytte till Himmelstalund eftersom den utbildningen passar bättre.

– På Himmelstalund kan man på plats följa det vi odlar från frösådd genom hela säsongen i växhusen fram tills plantan är färdig för försäljning. Växthusen är stora och moderna och lätta att arbeta i, säger han.

Doftar bröd

Vid skolans marknadsstånd kunde man bland annat köpa små plantor av busken Catsura som finns på Himmelstalund. Denna ovanliga trädgårdsbuske kan gärna planteras där man måste passera för att komma in i sitt hus. På sensommaren och hösten doftar löven tydligt av nybakat bröd när man nuddar dem. Något alla elever på Himmelstalund blir varse då de går in i en av byggnaderna. Busken finns också att beskåda och dofta på i Sävsjö kommun som på senare år fått en stor parkanläggning med en blandning av vilt och odlat.

Så här års sysslar eleverna på Himmelstalund mycket med beskärning av äppel- och päronträd. Både på skolans egna träd, men de åker dessutom runt på gårdar och trädgårdar i trakten kring skolan för beskärning. Ett populärt inslag för många gårdsägare som antingen själva har anmält intresse av att få träden beskurna eller blivit tillfrågade av skolan. Trädgårdseleverna får på så vis bredare beskärningskunskaper från olika trädsorter att ta med sig hem.

Intresset ökar

Intresset för trädgårdsutbildning ökar igen efter några års nedgång både på gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Även floristutbildning på både gymnasienivå och för vuxna som tidigare drevs av Norrköpings kommun sker numer i landstingets regi på Himmelstalund. Liksom tidigare finns linjen smådjursutbildning som till sitt förfogande har djurhuset byggt 2005. Linjen Djurvård i djurpark och tropisk anläggning bedrivs på Kolmårdens djurpark. Även floristutbildningen på både gymnasienivå och för vuxna som tidigare drevs av Norrköpings kommun sker numer i landstingets regi.