• Spohia Jarl (M) frågar sig om de 80 miljonerna kommunen fick 2014, verkligen har gått till vad de är ämnade för. Foto: Kajsa Nilsson

Hemsjukvård med stora underskott

Hemsjukvården i Norrköping har kommit att bli en het fråga. Underskotten är stora och nu ifrågasätter oppositionen om pengarna går till vad de är ämnade för.
När kommunen 2014 tog över ansvaret över hemsjukvården från landstinget, 
hade de svårt att avgöra antal patienter.
Hur stor vårdomfattningen skulle bli var svårt att avgöra då landstinget flaggade för att kostnaderna ökar i takt med att andelen äldre ökar.

80 miljoner

– Drygt 80 miljoner har överförts 2014 till vård- och omsorgsnämnden. Men frågan är om dessa pengar öronmärktes till hemsjukvården eller om de i stället delvis används till annan äldreomsorg, säger Sophia Jarl (M) oppositionsråd i Norrköping i ett pressmeddelande.
Kommunalråd Lars Stjernkvist (S) vill i stället se över om kommunen fått tillräckligt med pengar från landstinget i hemsjukvårdsreformen 2014, när kommunen genom en skatteväxling tog över ansvaret för hemsjukvården.

Skatteväxling

En skatteväxling bygger på att den som tar över en verksamhet, i detta fall kommunen, får ersättning motsvarande den kostnad som den som bedrivit verksamheten, landstinget.
– Nu behöver vi först utreda så att pengarna i skatteväxlingen verkligen går till hemsjukvården så att människor som har rätt till vård och stöd känner sig trygga i att få det fortsätter Jarl som tillsammans med Moderaterna inte håller med Stjernkvist.

Josefin Berggren