• Rephindret är ett av tio hinder i den nya hinderbanan. Foto: Emma Garzon
  • Viktor Månsson, enhetschef Anläggning och uthyrning, testar hinderbanan i Vrinneviskogen. Foto: Emma Garzon
  • Monkey bar, även kallat armgång, är ett av Rebecka Tamminens favorithinder. Foto: Emma Garzon
  • Rebecka Tamminen säger att det är viktigt att en hinderbana har varierande hinder. I denna hinderbana får man bland annat träna balans, greppstyrka samt snabbhet och smidighet. Foto: Emma Garzon

Här är stans första hinderbana

Nu är den efterlängtade hinderbanan i Vrinneviskogen klar. Totalt finns tio tuffa hinder med stor variation.

– Det här är den första hinderbanan i Norrköping och vad jag vet är det den första kommunala i Sverige. Sedan finns det privata aktörer på några ställen, men ofta byggs hinderbanor upp tillfälligt, säger Rebecka Tamminen från Lynx Multisport Team.

Kommunen har beställt hinderbanan och Lynx Multisport Team har designat den. Det är en förening som grundades 2014 och är aktiv i framför allt hinderbana, Crossfit och Fitness. 2013 kom hinderbanan till Norden och har sedan dess ökat explosionsartat.

Viktigt med variation

Hinderbanan består av tio hinder och vid varje hinder finns en förklaring hur du ska gå tillväga.

– Det som är viktigt att tänka på när man designar en hinderbana är variationen. I det här fallet har vi tänkt på att något hinder ska fokusera på balans, ett annat på greppstyrka och att något ska handla om smidighet och snabbhet, förklarar Rebecka Tamminen och tillägger att hennes favorithinder är monkey bar, även kallat armgång, och rephindret där man ska klättra uppför ett rep.

Positivt om föreningar vill ha tävlingar

Hinderbanan ligger bredvid utegymmet i Vrinneviskogen, som är mycket populärt, och båda träningsformerna är gratis. Olle Vikmång, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, säger att det finns en stor efterfrågan på denna typ av anläggningar.

– Framför allt är hinderbanan till för allmänheten, men om föreningar vill anordna tävlingar på anläggningen är det såklart positivt för Norrköping, menar han.

Det finns ingen åldersgräns på hinderbanan, men Rebecka Tamminen rekommenderar att barn går dit med vuxna så att de kan hålla koll på barnen. Det är en tuff hinderbana som kräver att man är tillräckligt stor och stark för att klara av den.