Hantverkare avhyses

Under en tid har det befunnit sig campare olovligen på Himmelstalundsfältet. Nu har kommunen fått nog och begärt avhysning av dessa.
Kultur- och fritidskontoret har under de senaste veckorna haft kontakter med socialtjänsten, bygg- och miljö, kommunens säkerhetssamordnare, Upplev Norrköping samt med Polisen. Frågan har varit vad kommunen kan göra för att flytta på de som olovligen campat på Himmelstalundsfältet. Detta för att bland annat kunna säkerställa att Husbilsklubben har goda förutsättningar för sitt evenemang på området den 12 maj och att Himmelstalundsområdet får vara det rekreationsområde som det är tänkt att vara för Norrköpingsbor och besökare. För att komma till rätta med problemet så har kommunen nu tvingats att begära avhysning av Kronofogdemyndigheten. Beslutet har nu kommit och kommunen har begärt att åtgärden beviljas omedelbart.

Uppträtt aggressivt

– I det här fallet så rör det sig om mellan 10 och 20 olika ekipage som tagit området i anspråk och campat där. Camparna, som är Irländska hantverkare, har även uppträtt aggressivt mot de som har varit på området vilket självklart inte är acceptabelt, menar Louise Flygt, Kommunikationsdirektör i Norrköpings kommun.