• På årets Bråvallafestival använde man sig av volontärpoliser. Dessa på bilden är dock alldels riktiga poliser. Foto: Kajsa Nilsson
  • Kommunledningen samlades efter dödsskjutningen och höll information för pressen. foto: Anna Ek
  • Avspärrat i Hageby. Foto: Anna Ek

Hagebymorden och volontärpoliser

Dramat i Hageby som ägde rum i påskhelgen innebar att två bröder sköts till döds och det är väl den händelse som har överskuggat nyhetsflödet när det gäller Norrköping under det gångna året. Även rättegången har varit händelserik och pågick ända fram till den 22 december. I skrivande stund är ännu inte dom avkunnad.

Hela händelseförloppet i Hageby började under påskhelgen och med, vad som verkar ha varit en schism inom en familj och ha sitt ursprung i vårdnadstvist. Polisen hade mycket att utreda då hundratals personer varit inblandade, sex personer blev skadade och så två bröder som dödes av flera skott från ett pistol. Att rättegången hölls i Linköping berodde på att det finns en säkerhetssal i Tingsrätten som kan ta ett stort antal personer. Dessutom hae det påbjudits extra hög säkerhet, om detta beror på att det föreligger någon typ av hot mot någon av de åtalade har inte gått att få någon att uttala sig om men däremot fick samtliga besökare genomgå en grundlig visitering vilket också medförde att in och utpassering från lokalerna tog väldigt lång tid.

Trångt i rätten

Det var även ett stort antal både civilklädda såväl som uniformerade poliser på plats. Länspolismästaren hade beslutat att polisens insats ska ledas av kommenderingschef Stefan Mann. Insatsen leds med stab från Linköping där kommissarie Michael Lindqvist är stabschef. I insatsen deltog bland annat dialogpoliser och personal som behärskar arabiska språket. Polisens uppdrag är att säkerställa att allmänheten och de som har en anknytning till rättegången inte kommer till skada. Detta gäller såväl liv och hälsa som egendom. Polisen skulle också se till att rättegången kunde genomföras och att allmän ordning och säkerhet kan upprätthållas i anslutning till domstolens lokaler. Under rättegångens första dag så hölls först en sakframställan och efter lunch gick åklagaren igenom de olika vapen och tillhyggen ska ha använts vid de båda morden. Bland annat 7,65 kalibers pistol, en fällkniv, en biljardkö och en eldgaffel. Samtliga av dessa ska ha haft DNA från de åtalade personerna och där träffarna, enligt SKL, inte gick att misstolka. De båda åtalade bröderna nekar till mord och uppger att de handlat i nödvärn.

Frivilliga poliser

Polisen bjöd på en nyhet och samtidigt en trygghetsskapad åtgärd då man under årets Bråvallafestivalen använde sig av ett drygt tiotal polisvolontärer. En polisvolontär skapar trygghet och är polisens förlängda arm utan att ha, polismans befogenhet, som det så vackert heter.

– Det har dock visat sig att de här volontärerna varit väldigt uppskattade då vi använde oss dem under julhandeln i Norrköping. De var så uppskattade att butiksinnehavarna kom ut och tackade dem för deras insats. Nu låter vi dem åta sig Bråvallafestivalen och sköta, bland annat, kommunikation men även att röra sig på området och därigenom skapa trygghet, berättar Erik Thulin, informatör vid Östgötapolisen och fortsätter.

– De volontärer som finns på plats kommer att arbeta tillsammans med en polis då de själva inte ska göra polisiära göromål och det som kan vara farligt. De kommer även att dela ut informationsblad och finnas till hans, avslutar Erik Thulin. Volontärerna får sina uppdrag av Polisen och har tät kontakt med ansvarig polisanställd före, under och efter pågående uppdrag. Uppdragen genomförs oftast i grupp.

En polisvolontär är polisvolontär under uppdraget, inte före och efter, får inte utöva någon myndighetsutövning, omfattas av en olycksfallsförsäkring till/från och under uppdraget, omfattas av polisens debriefing-organisation, kan omedelbart avskiljas från volontärsuppdrag vid olämpligt uppträdande, erbjuds fortbildningar, exempelvis första-hjälpen-utbildning.