Hageby fylls av konst

Hageby är ett av 15 miljonprogramsområden där Statens konstråd nu kommer att arbeta vidare med offentlig konst. Detta är en regeringssatsning som ska stärka kultur- och demokratifrämjandet i områden med lågt valdeltagande.

Amiralstaden i Malmö, Råslätt i Jönköping och Hässelby i Stockholm. Och även Hageby i Norrköping. Dessa fyra områden är några av de 15 miljonprogramsområden där Statens konstråd nu kommer att skapa offentlig konst i regeringssatsningen Konst händer.

Pågår i tre år

153 ansökningar kom in från civilsamhället och kommunerna i landet. Statens konstråd valde sedan ut 25 platser som senare bantades ner till 15, som de nu kommer att gå vidare med. Områdena har bedömts efter platsens potential, långsiktighet, potential för lokal samverkan och ekonomisk genomförbarhet.

Tanken med projektet är att det ska stärka kultur- och demokratifrämjande insatser i dessa områden som alla har ett lågt valdeltagande. Statens konstråd ska genom Konst händer ta fram offentlig konst med fokus i miljonprogramsområden och utveckla metoder för invånarinflytandet.

Arbetet kommer att pågå under tre år, 2016-2018. Totalt omfattar projektet 26 miljoner kronor. Dem kommer att användas till produktion av konst, konstnärliga arbetsmetoder i stadsbyggnadsprojekt och utveckling av metoder för invånarinflytande.