• I gymnastikhallen på Nygatan 38 i Norrköping håller de till. Foto: Max Elofsson
  • Här tränar de på att göra volter på trampolinen. Foto: Max Elofsson

Gymnastikförening med växtvärk

Intresset för gympa växer. Det kan Norrköpings Gymnastikförening skriva under på. – Från våren 2015 fram till nu har vi ökat med 600 medlemmar till nuvarande 1 250. Det är en fördubbling på tre terminer, påpekar Ulrik Thelin, ordförande i föreningen.

Föreningen har ett brett utbud för dem som vill ägna sig åt gymnastik, både som motion och på tävlingsnivå. På motionssidan finns gympa för barn och ungdomar, det finns en studentgrupp för dem som är 18 år och äldre och gruppträning för de lite äldre, men även här är yngre välkomna.

– Alla åldrar är med, från de som är tre-fyra år till medlemmar som är i 80-årsåldern. I fjol hade vi en ledare som var 92 år, berättar Ulrik.

Trygg miljö

Föreningen växer på alla vis men framför allt är det barn- och ungdomsgympan som står för den stora medlemsökningen. Klubben har utbildat ledare, inte minst nya unga, och det ger resultat.

– Som förälder ser jag en trygg och säker miljö för barnen. Vi har en bra gemenskap, en skön stämning mellan deltagare och ledare. För barnen handlar det mycket om rörelseglädje och grundmotorik, konstaterar ordföranden. Norrköpings Gymnastikförening är en klubb som satsar på bredden. Men det hindrar inte från att det även finns elit och de som tränar och tävlar.

– I tävlingsverksamheten ingår truppgymnastik och artistisk gymnastik. Vi klarar oss ganska bra när vi deltar på riksnivå och regionalt har vi stora framgångar, tar medaljer och når framskjutna placeringar, berättar Ulrik. Klubben vill motverka utslagning och kombinationen bredd/elit är en fungerande mix i det sammanhanget.

– För den som inte vill elitsatsa finns ändå alternativet att gympa hela livet. Man har ett roligt tidsfördriv som också befrämjar hälsan. För dem som tävlar finns flera fördelar med gympa. För att bli bra måste man engagera sig och träna mycket och det finns inte tid att hamna i något dåligt. Träningen ger också en bra grund, man blir flexibel, stark och orkar mer än många andra.

Snabb expansion

I klubbens utbud ingår även parkour och tricking. Parkour är träningsmetoden där man ska forcera utemiljön genom att hoppa, kravla, balansera och så vidare. Tricking handlar mer om akrobatik inomhus. Man hittar sin egen stil och egna rörelser.

– Totalt har vi 140-150 personer i klubben som utövar parkour och tricking, upplyser Ulrik.

Klubben har sitt kansli och sin tävlingsverksamhet förlagd till Källvindshallen. Dessutom utövar man gympa för de unga runtom i skolor i Norrköping. Föreningens snabba expansion har dock gett växtvärk som måste åtgärdas.

– Vi för diskussioner med kommunen om fler ytor för våra aktiviteter. Det är inget konkret på gång men vi behöver både fler lokaler och ledare, avrundar Ulrik Thelin, ordförande i idrottsföreningen som ger folkhälsan en skjuts i Norrköping.