• Miljöprojekt Valdemarsviken är ett av Sveriges största efterbehandlingsprojekt. Foto: Tommy Pettersson
  • Kommunstyrelsens ordförande Erland Olausson. Foto: Tommy Pettersson
  • Valdemarsviks kommunhar anlitat det belgiska företaget DEC NV för saneringen av Valdemarsviken. Foto: Tommy Pettersson
  • Gusumområdet ska saneras. Foto: Tommy Pettersson

Gusum bruksområde och Valdemarsviken saneras

Just nu pågår ett omfattande miljösaneringsprogram i Valdemarsvik. Det är inte enbart i ”Viken” som en stor saneringsinsats ska göras utan också i det gamla bruksområdet i Gusum.

I förra veckan arrangerade kommunen ett informationsmöte i Gusum Folkets Hus inför starten av marksaneringen på Gamla Bruksområdet. Entreprenören Geoserve var närvarande för att svara på frågor.

De föroreningar som hittats i Gusumområdet kommer från koppar- och mässingbruken som fanns förr i tiden i Gusum.

Utsläpp i ån

Det är utsläppen av industriavloppsvatten och stoft från 1950-talet och fram till 1980-talet som är problemet. På 1870-talet koncentrerades bruksverksamheten till gamla bruket mitt i Gusums samhälle men senare på 1960-talet flyttade metallverksamheten successivt upp till Gräsdalen.  Idag är utsläppen till luft och vatten från pågående verksamheter små och de förorenade områdena omfattar idag marken omkring bruksområdena, vattendragen Gusumån, Byngaren med fler, deponier och bruksområden.

– Vi har fått pengar från Naturvårdsverket för att sanera området längs med ån och i ån. Totalt kommer det att kosta 68  miljoner kronor och kommunen står för ett par miljoner i medfinansiering. Saneringsarbetet beräknas vara klart 2016, säger kommunstyrelsens ordförande Erland Olausson och fortsätter.

– Vi har tagit fram några idéskisser hur det kan komma att se ut i framtiden i området. Det är viktig att folk får tycka till om planerna. Men vi har idéer om en större vattenspegel, aktivitetspark och strövområden. Det hela kan ses om som en nödvändig upprustning av Gusum centrum. 

Saneringen påbörjas

Under 2002-2003 genomförde Länsstyrelsen en förstudie av bruksverksamheten och de båda bruksområdena. Förstudien gick igenom tidigare utredningar, intervjuer med före detta anställda, platsbesök samt provtagningar av sediment i Yxningen, Gusumån och Byngsboån och analyser av tungmetaller i bäckvattenväxter och fisk.

Senare har mer detaljerade undersökningar i Gusum för att säkerställa vilka föroreningar som finns, var de finns och i vilken omfattning samt hur de sprids till omgivningen. Nu är man mogen att bedöma riskerna för miljön och hälsan och kostnader och risker med att vidta olika saneringsåtgärder.