Gröna sköna Norrköping

Tänk vad snabbt det kan svänga i samhällsutvecklingen. För bara några decennier sedan förde Norrköping en undanskymd plats bland Sveriges kommuner. Man hamnade på efterkälken under efterkrigsperioden efter att ha varit en av de fyra största städerna i landet.

Drabbad av varsel och nedläggningar och en oförmåga att ställa om utan extra statliga medel bidrog till att kommunen var placerad långt ner på listan över städer där företag ville etablera sig.

Innovativt

Nu har det svängt en gång till och alla kurvor pekar nu uppåt för Norrköpings kommun och för många av stadens företag. Byggkranarna växer lika tätt som en granskog och investeringsviljan är på topp hos kommunpolitiken när man försöker hänga med i utvecklingen.

Investeringar i budgeten för över en miljard kronor 2016 vittnar om en framtids optimism och också om en hyfsad soliditet. Ett av de större investeringsprojekten den närmsta tiden är Inre hamnen i Norrköping där det pågår något mycket intressant  när det gäller nyckelfaktorn "Samverkan".

 Är det möjligen så att när man har råd kommer de intressanta förslagen och nya metoderna för att klara av de stora utmaningar man står inför?

Hela 2000 bostäder ska byggs i Inre hamnen och  man har dr kommit ett steg längre i arbetet med byggherresamverkan. Nämligen så långt att byggherrarna själva får  fördela marken mellan sig. Varje byggherre blev tilldelad ett antal byggrätter men var inom planområdet byggrätterna skulle ligga fick byggherrarna besluta tillsammans.  Ett oerhört innovativt arbetssätt och fördelningen har tydligen gått över all förväntan. 

Detta arbetssättet tillsammans med att Norrköpings kommuns Internbank nu också emitterar sin första Gröna obligation på 600 miljoner kronor för att öka medvetenheten för hållbara investeringar i kommunen och samtidigt inspirera investerare att placera pengar i hållbara projekt gör att det svänger om skönt om gröna Norrköping.