Gott konjunkturläge ger ungdomar jobb

Arbetslösheten sjunker i Östergötland men är fortfarande högre än rikssnittet. Det visar Arbetsförmedlingens siffror för februari 2016 där det framkommer att fler män än kvinnor anmält sig som arbetslösa.

Fler män än kvinnor är arbetslösa. Därtill har grupperna ungdomar och utomeuropeiskt födda större arbetslöshet än övriga. Även inom dessa grupper är det fler arbetslösa män än arbetslösa kvinnor. Bland ungdomar i åldrarna 18-24 år är 15,2 procent av männen arbetslösa och 10 procent av kvinnorna.

Sjunkande arbetslöshet

Av den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 16 till 64 år är 9,1 procent inskrivna som arbetslösa i Östergötland. Det är en minskning med 0,3 procentenheter, alltså 559 personer, jämfört med februari 2015. Även ungdomsarbetslösheten sjunker, i alla länets kommuner förutom Ydre och Valdemarsvik. Under det senaste året har den östgötska ungdomsarbetslösheten sjunkit mer än i riket överlag. Ungdomsarbetslösheten minskar tack vare gott konjunkturläge samt pensionsavgångar.

– Arbetsmarknaden är i grunden stark och vi ser att arbetslösheten minskar starkt bland dem som står nära arbetsmarknaden. Samtidigt är trenden med fler arbetslösa som är födda utanför Europa tydlig och det beror på ett fortsatt stort inflöde av nya arbetssökande. Det här visar att vi måste fortsätta att jobba aktivt med olika former av insatser till dem som står längre från arbetsmarknaden, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Fakta Arbetslöshet Östergötland

Högst respektive lägst andel arbetslösa:

Norrköping 12,3 procent, Ydre 3,4 procent

Högst respektive lägst andel arbetslösa ungdomar (18-24 år):

Motala 23,2 procent, Ydre 8,7 procent