• Göran Tagesson tar emot blommor och pris av Helena Hillar och Olof Hermelin. Foto: Tommy Pettersson
  • Graffitimurarna i Norrköpings inre hamn flyttades tidigare i år. Nu pågår där arkeologiska utgrävningar där Göran Tagesson deltar. Foto: Tina Andersson

Göran Tagesson fick Bengt Cnattingiuspriset 2017

Årets Bengt Cnattingiuspris gick till arkeologen, forskaren och docenten Göran Tagesson. Han får priset för att, med pedagogisk skicklighet, genom åren berättat om resultaten av forskning och arkeologiska undersökningar.

Priset överlämnades ordförande för Stiftelsen Östergötland museum Helena Hillar i Östergötlands museum i söndags.

Stolt pristagare

Styrelsen för Östergötlands museum delar ut Cnattingiuspriset varje år, till en forskare, organisation eller museiman som forskat och arbete i Bengt Cnattingius efterföljd rörande främst östgötsk historia, konst och kulturmiljövård.

Årets pristagare är en mycket aktiv man. I prismotiveringen anges bland Tagessons förmåga att göra de ibland komplexa arkeologiska resultaten begripliga, genom utgångspunkten att det är roligt att lära ut, har gjort honom till en mycket uppskattad föredragshållare och skribent

Efter prisutdelningen föreläste Göran Tagesson inför en fullsatt Wallenbergssal.

– Jag föreläste om prisets upphovsman Bengt Cnattingius och hans arbete. Sedan gick jag in  på hur arkeologin har utvecklats under de senaste decennierna, säger Tagesson.

Grävt i Norrköping och Linköping

Idag är Göran Tagesson är verksam vid Arkeologerna, Statens Historiska museers uppdragsarkeologiska verksamhet i Linköping. Han bedriver bland annat ett forskningsprojekt om "Hus och hushåll i svenska städer 1600-1850" där han tillsammans med historikern Dag Lindström, Uppsala universitet, studerar hus och människor i Linköping och Kalmar.

– Jag jobbar just nu med ett projekt tillsammans med en historiker som forskar kring de gamla trähusen i Linköpings centrum. Där har vi värdefulla fotografier där Cnattingius var fotograf  på 1920 talet. Fotografier som jag vill att Östergötland museum ska digitaliseras, berättar Göran.

Franciskanerkonventets placering

Göran Tagesson har även forskat kring Franciskanerkonventets placering i Linköping och kring Vreta kloster kyrka. Genom uppdragsarkeologin, som styrs av exploatering av mark, har han dessutom genomfört arkeologiska undersökningar på många platser i länet.

Under söndagen fick också Östergötlands museum ta emot en gåva från Östergötlands museums vänner till Stiftelsen Östergötlands museum. Gåvan bestod av ett konstverk av Lena Cronqvist "Självporträtt med handdockor och moln, 2006". Äggoljetempera på duk.