Golvvård orsakade problem

Golvvård som skulle ta bort gammal polish orsakade stora problem på Rambodalskolan. Nu har skolan stängt till dess att skadorna som rengöringsmedlet medförde har åtgärdats och kommunen kommer att lämna in ett skadeståndskrav till städbolaget.

Det var företaget som Norrköping kommun har ramavtal med som utförde golvvården på Rambodalskolan och missödet uppstod trots att man på förhand testat medlet på en tio kvadratmeter stor yta.

– Med städfirmans yrkeskunnande ska de kunna avgöra vilken som passar sig bäst för det specifika golvet, säger Marita Björk, städcontroller i Norrköpings kommun.

Provsvar till US

Det var efter att lärare och elever uppfattat en stark lukt som kontrollen genomfördes den 4 december. Det visade sig senare genom provtagning att samma ämnen som använts i golvvården också finns i luften och under golvmattan. Provsvaren har skickats till universitetssjukhuset i Linköping för bedömning av överläkare.

– Nu när vi fått provsvaren ser vi att det var ett korrekt beslut att evakuera skolan omedelbart. Vi måste alltid ta det säkra före det osäkra i den här typen av situationer, säger Anneli Gehlin förvaltningssamordnare på Norrköpings kommun.

Marielundsskolan

Medan renovering pågår på Rambodalskolan har eleverna fått flytta in på Marielundsskolan.

– Jag vill ge en stor eloge till skolans elever, personal och föräldrar som alla ställde upp för att kunna genomföra flytten snabbt och smidigt. Redan tre dagar efter stängning kunde undervisningen fortsätta i Marielundsskolans lokaler, säger Anneli Gehlin.