• Kenneth Israelsson utanför huset där Cityfiske har sin verksamhet. Foto: Max Elofsson

Godhjärtad förening hjälper andra

Cityfiske håller till i ett mindre hus alldeles vid strömmen vid Gamla Rådstugugatan i centrala Norrköping. Där har de funnit sedan starten för över 20 år sedan och just nu jobbar de på vissa förändringar för att höja intresset för sportfiske.

Cityfiske i Norrköpings syfte är att förse innerstaden med bra sportfiske. Att vara breda för alla kategorier av fiskare, från drivna flugfiskare till nybörjare. De bedriver även i dagsläget Sveriges största skolfiske, vilket betyder att det varje år blir omkring 1 500 ungdomar som blir instruerade och lärda av medlemmarna i föreningen om sportfiske. Mestadels är det skolelever inom Norrköpings kommun, men även ifrån kranskommunerna i Östergötland.

– Vi visar grunder och går och fiskar med dem. Det är jätteroligt och se att de lär sig och att man sår ett frö i eras huvuden att vilja fortsätta. Förutsättningarna med att ha så mycket vattnet mitt i staden är ju väldigt bra här, säger verksamhetsansvarige Kenneth Israelsson.

Nytt för dem

De tar även ett ansvar för att gymnasieelever som har sportfiske på sitt läroprogram att utbilda i speciella fisketekniker. Dessutom att personer som läser på Svenska för invandrare (SFI) också ska få lära sig om fiske i Norrköping.

– Vi berättar hur vi ser på sportfiske, regler och allemansrätten och saker som är väldigt nytt för dem, säger Kenneth Israelsson som är den som har varit med längst inom föreningen.

Han berättar även att flera av dem har återvänt senare för att bli medlemmar i föreningen.

Egen fiskodling

I dagsläget bedriver de även en del företagsfiske som aktivitet. Det är något som har blivit allt vanligare har de märkt. Öring och lax är de vanligaste fiskarna som de brukar få napp på och att lägga i mer lax i strömmen är något som de jobbar på. Framöver jobbar de för ökad utsättning av fisk och att påbörja egen fiskodling. Då kommer de att köpa in fiskbebisar som med tiden växer på sig och blir större.

Även andra planer framöver kan vara på gång. De för en dialog med kommunen som att bygga en förbindelse mellan strömmen och sjön Glan utanför Norrköping. Fiskarna ska i så fall kunna simma där emellan på ett smidigt sätt. I april nästa år kommer en konferens med inblandade parter att hållas för att diskutera om det är möjligt.

Minskat medlemsantal

I dagsläget är de 70 medlemmar i Cityfiske, vilket är färre i antal än vad det har varit den senaste tiden. För bara några år sedan var de dubbelt så många, men det förklarar Kenneth Israelsson med att det går upp och ner i intresse och ökad konkurens från andra verksamheter.

– Att öka medlemsantalet är viktigt för oss. Öringsfisket har ju blivit sämre och det bidrar nog en del. Dessutom är det fler och fler som är med i facebook-grupper som sysslar med sportfiske och därmed väljer bort föreningarna. Men vi ser en framtid och vill utveckla vår verksamhet, säger han.