Gnissel på spåret?

Region Östergötland är klar med sina remissvar över Trafikverkets förslag till nationella plan för transportsystemet 2018 - 2029.

Detta låter kanske inte så upphetsande vid första påseendet men i texten finns både kloka krav på vad som ska ske och framförallt i vilken hastighet infrastrukturprojekten ska verkställas och rulla.

Uteblivet svar är också ett svar

Transportfrågorna är högaktuella i vår region och inte enbart tack vare Ostlänken, riksväg 50 och E22ans omnämnande i regionens remissyttrande.

Stångådals- och Tjustbanan debatteras flitigt mellan Östergötland och Småland i dagarna och i oenigheterna syns skarvarna mellan de län som har kommunikationer och de län som håller på att förlora kopplingar arbetsmarknadsregionerna.

Östergötland är en region, framförallt kommunen Norrköping, som tillhör ett av landets främsta logistiknav. När en regional organisation ska jämka samman kommunernas önskemål och ambitioner kan det sluta med att man i kompromissernas land går ut med en egen uppfattning.

Var står kommunerna i hastighetsfrågan?

Region Östergötland ser, i sitt yttrande, positivt på att alla beslutade objekt i den nuvarande planen finns med också i det nya planförslaget. Men man lägger lakoniskt till ett;

"..även om de blivit något försenade".  Ostlänken, Kardonbanan, dubbelspår Degerön-Hallsberg, E22 förbifart Söderköping samt mötesseparering på Riksväg 50 norr om Motala betonas av Region Östergötland. Till och med en Brasklapp om nödvändigheten av underhållsinsatser av Stångådals- och Tjustbanan finns med.

Sedan blir det allvar

Region Östergötland tar aktivt ställning och vill att regeringen måste ta ett snabbt beslut om Höghastighetsjärnvägen och att den ska byggas 320 kilometer i timmen. Man menar även att länken behöver färdigställas 2028 och då med lån utanför anslagen till Trafikverket.

Vad vill Norrköpings kommun?