• Mats Leijonflycht och Pernilla Karlsson är äldrekonsulenter i Söderköping sedan årsskiftet. Till dem kan äldre över 65 år ringa för att få tips, råd och hjälp i olika frågor. Foto: Leif Larsson

Ger äldre tips, råd och hjälp

Från årsskiftet finns en ny service i Söderköping. Pernilla Karlsson och Mats Leijonflycht började då som äldrekonsulenter. Alla invånare över 65 år kan kontakta dem i olika ärenden.

Pernilla Karlsson och Mats Leijonflycht är sedan tidigare anställda av kommunen som anhörigkonsulenter. Nu inlemmas även uppdraget som äldrekonsulenter i deras tjänster. Servicen är till för alla över 65 år, man behöver exempelvis inte bo på ett äldreboende.

– Till oss kan man ringa med sina frågor och funderingar. Det kan vara frågor om hur hemtjänst fungerar, vem man ska vända sig till om man behöver det, vad det kostar och vilken typ av hjälp man kan få, förklarar Pernilla.

Att höra av sig till henne och Mats är ett första steg och något att göra innan det är helt klart att man behöver hjälp av hemtjänst och då ska kontakta en biståndshandläggare. Pernilla och Mats kan ge nödvändiga upplysningar inför det steget.

– De som kontaktar oss behöver inte heller ha en specifik fråga utan bara ringa och diskutera olika saker och så får vi se om vi kan komma fram till något. Vi gör även hembesök, förklarar Mats.

Lättare kontakt

De äldre kan även få hjälp med att skriva ut blanketter från nätet, alla har ju inte dator. Äldrekonsulenterna kan även reda ut vad som är vad i all den information som kommunen har på sin hemsida. Och det finns mer som äldrekonsulenterna kan bistå med.

– Om en person hamnar på sjukhus och sedan inte kan klara sig själv hemma så brukar man översvämmas av information hur man ska göra. Vi kan hjälpa till att sortera all den informationen, säger Pernilla.

Den som ringer till äldrekonsulenterna hamnar inte något register, det dokumenteras inte och Pernilla och Mats har tystnadsplikt.

– För många är det stort och kanske skrämmande att ringa till en myndighet. Jag tror det kan kännas lättare att ringa till oss, många vet vilka vi är sedan tidigare. Antingen kan vi hjälpa eller hänvisa vidare, förklarar Mats.

Tanken om äldrekonsulenter dök upp när Pernilla och Mats gjorde hembesök hos 80-åringar utan hemtjänst, för att berätta om vad kommunen kan hjälpa till med och då dök många olika frågor upp, bland annat om just hemtjänst.

– Vi har även i våra arbeten märkt att de under 80 år har många frågor. Och så föddes idén om äldrekonsulenter som de äldre kan ringa för att få svar, tips eller råd. Vi har tidigare svarat på sådana här frågor men från och med den 1 januari är servicen officiell. Vi har inga speciella telefontider och kan nås måndag till fredag under kontorstid, berättar Mats.

Utvärdering

– Jag är säker på ett de äldre uppskattar att den här servicen blir till, inflikar Pernilla.

Även från chefshåll inom äldrevård och socialtjänst har den nya servicen fått tummen upp. Om ett år ska det hela utvärderas.

– Då ska vi se om det blev som vi trodde och om det är något som måste ändras, avrundar Pernilla Karlsson.