Gångbro avstängd

Den gamla Femöresbron i Norrköping har drabbats av allvarliga korrosionsangrepp på stålverket. I väntan på undersökning av hur allvarligt problemet är, så är bron helt avstängd för gångtrafikanter.

Över Motala ström sträcker sig gångbron Femöresbron. Den byggdes år 1900 och består av ett särskilt stålverk med träkonstruktion. Under den senaste tiden har det uppräckts problem med bron. Korrosion på stålverket har skapat och eftersom läget just nu är så pass allvarligt så har nu tekniska kontoret fattat beslutet att helt stänga av bron. Detta gäller sedan 22 september och fram tills att Femöresbron har blivit besiktigad och godkänd eller att problemet har åtgärdats.

Extra undersökning

Tekniska kontoret genomför underhåll på alla broar i Norrköping var tredje år, men i och med detta så görs en extra undersökning som de hoppas få svar på så fort som möjligt. Motionärer, cyklister och andra som vill ta sig över bron får till vidare välja Riksbron i stället.