• Eget val, som öppnar upp för vårdtagare inom hemtjänsten att själv välja utförare, börjar gälla i februari 2018. Foto: Malin Hoelstad TT

Fritt fram för eget val inom hemtjänsten

Från och med februari 2018 inför Norrköpings kommun Eget val, som öppnar upp för vårdtagare inom hemtjänsten att själv välja utförare. Nu är det avgjort vilka sju privata vårdutförare som blivit godkända.

I januari 2016 beslutade  kommunfullmäktige införande av LOV, lagen om valfrihetssystem där vårdtagarna inom hemtjänsten ska få ett större inflytande över den egna vården. Inom hemtjänsten i Norrköpings kommun kallas det Eget val och innebär att alla som har hemtjänst ska kunna välja mellan en certifierad privat utförare eller fortsätta med den kommunala hemtjänsten.

Godkända utövare

Nu har sju av de 15 företag som ansökte om certifiering godkänts.

– Hemtjänsten beviljas av kommunen utifrån behov, precis som tidigare. De som inte gör något val fortsätter med kommunen som hemtjänstutförare. Alla utförare måste följa samma regler, lagar och riktlinjer om hur hemtjänst ska utföras. Kommunen följer upp samtliga hemtjänstutförare regelbundet, säger Susanne Stråhle, samordnare för LOV i hemtjänsten.

Dags för val

Hemtjänsten kostar lika mycket oavsett vilken godkänd utförare man väljer och det går när som helst att byta utförare utan att motivera varför.

Mellan den 2 och 24 november gör hemtjänsttagare sitt val för nya utförare, som börjar gälla från och med den 27 februari 2018. Valet gäller vem som ska utföra hemtjänst dagtid mellan klockan 07.00 och 22.00. Vid övrig tid är Norrköpings kommun hemtjänstutförare. Medan kommunen har ansvar för hela Norrköpings geografiska område, har de privata utförarna valt vilket eller vilka områden de arbetar i.

"En bra början"

Den 11 och 18 november hålls en mässa på Renströmmen där hemtjänsttagare och deras närstående har möjlighet att träffa godkända utförare.

– Det är glädjande att vi har klart med vilka privata utförare som Norrköpings hemtjänsttagare kan välja mellan och det kommer att finnas minst två utförare i varje del av kommunen. Det är en bra början, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

 

Godkända hemtjänstutförare

Adeocare AB

Aleris Omsorg AB

Auxilia Hemtjänst AB

Genuin Omsorg Sverige AB

Vionord Omsorg & Service

Inspirera Hemtjänst AB

QviMo AB