•  Ung Företagsamhet gör skillnad både för enskilda människor och för samhället, menar Jonna Castell.

Framåt för det unga företagandet

Det går framåt i regionen för det unga företagandet hela 1 325 gymnasieelever i Östergötland driver egna företag i år.

Antalet elever som driver UF-företag har ökat mest i Linköping och Mjölby. Det visar färska siffror från organisationen Ung Företagsamhet som utbildar unga i entreprenörskap i grundskolan och gymnasiet.

Populärt med UF

Årets siffror visar att det fortsatt är populärt att driva UF-företag på högskoleförberedande program medan andelen UF-elever är relativt låg på yrkesprogram.

– UF-företagande är en växande trend bland unga, säger Jonna Castell, regionchef, Ung Företagsamhet i Östergötland och fortsätter.

– Jag är väldigt glad över att så många gymnasieelever driver UF-företag i år. Samtidigt är vi medvetna om att det fortfarande är många gymnasieelever i Östergötland som inte får denna möjlighet. Många elever på yrkesprogrammen ska direkt ut i ett liv som företagare eller som anställda i småföretag, det borde vara självklart att få öva på sitt entreprenörskap.

Växer i hela Sverige

Forskning visar att personer som drivit UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet och tjänar mer.

– Ung Företagsamhet gör skillnad både för enskilda människor och för samhället, säger Jonna Castell.

I Sverige är det 27 731 gymnasieelever driver UF-företag läsåret 2017/2018 i Sverige. Det är en ökning med 1 962 elever sedan förra året. Det visar färska siffror från organisationen Ung Företagsamhet som utbildar unga i entreprenörskap i grundskolan och gymnasiet.