• Landstingsrådet Levi Eckeskog vill ha egenvård..Foto: Tommy Pettersson

Fram för egenvård i länet efter nytt beslut

Möjlighet till egenvård underlättar vardagen för den enskilde, men innebär också en stor avlastning för sjukvården. Därför föreslås egenvård vara i fokus under 2014.

Varje år väljer hälso- och sjukvårdsnämnden ut fyra till fem områden som Landstinget gör behovsanalys på, och inför 2014 är ett av dem egenvård. Fokus läggs bland annat på hemdialys, som ökar allt mer.

-Vi behöver veta mer om medborgarnas behov, och för att kunna ge rätt stöd till alla behöver vi noggrant undersöka vilka som kan sköta denna typ av vård i hemmet. Vi behöver analysera riskerna och se till att hela patientens situation tas i beaktande, säger landstingsrådet och tredje vice ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Levi Eckeskog (KD).

Ett annat område man undersöker är äldres tandvård. Landstinget vill ta fram en särskild modell för de äldre för att lyckas möta dem på rätt sätt.

Den 25 september tar hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om vilka behovsanalyser som genomförs under 2014, och det slutliga beslutet fattas av landstingsfullmäktige den 8 oktober.