• Fredrik Lundberg kan konstatera att inga överträdelser har skett enligt chefsåklagaren. Foto: Tommy Pettersson

Förundersökning nerlagd

Brott kan inte styrkas

Nu har chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption lagt ner förundersökningen avseende jakter i Holmens regi i Norrköpingsregionen.

Fredrik Lundberg har som styrelsens ordförande i Holmen har varit jaktvärd för dessa jakter och han är naturligtvis glad för chefsåklagarens beslut.

– Det är naturligtvis glädjande att åklagaren kommit till slutsatsen att inga överträdelser har skett. Vi kan nu lägga detta bakom oss, säger Fredrik Lundberg i en kommentar.

Inget mutbrott

Förundersökningen om mutbrott i samband med att förre finansministern Anders Borg och Handelsbankens förre vd deltagit i jakter bekostade av Holmen AB är alltså nedlagd. De två och andra näringslivsföreträdare hade bjudits in av styrelseordföranden i Holmen AB och även han är nöjd med gårdagens besked.

– Det är givetvis mycket positivt att förundersökningen läggs ned. Vi lägger nu det här bakom oss och blickar med tillförsikt framåt, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen.

Gick inte att bevisa

Chefsåklagaren Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption anser sig inte kunna bevisa att förmånerna varit otillbörliga och att brott därför inte kan styrkas. De anställningar eller uppdragsförhållanden som ärendet rör är sådana som vid mottagande av otillbörliga förmåner kan aktualisera ansvar för mutbrott. Det som främst varit föremål för prövning i ärendet har varit frågan om mottagna förmåner kan anses ha varit otillbörliga.

– Efter en samlad bedömning av utredningen och kompletterande utredningsåtgärder har jag funnit att jag inte kan styrka brott. Jag ser inte heller några ytterligare utredningsåtgärder som skulle ha förutsättningar att kunna leda till ett annat beslut. Förundersökningen har därför lagts ner, säger chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption.