• Med hjälp av myggfällor hoppas man få veta mer om vilken art som ställer till med problem på Vikbolandet. Foto: Norrköpings kommun
  • Fällorna vittjas. Den skrala fångsten vittnar om en fattig myggsommar. Foto: Norrköpings kommun

Fortsatta myggproblem på Vikbolandet

Argsint mygga ska fortsatt inventeras

Det är en argsint översvämningsmygga som under flera år har ställt till det för boende på Vikbolandet. Det visar resultatet av den kartläggning som Norrköpings kommun låtit genomföra.

Problem med stickmyggor har under flera år besvärat invånarna på Vikbolandet. För att kartlägga omfattningen av myggor, identifiera vilken art som huserade i området och hur man ska kunna åtgärda problemen, initierade Norrköpings kommun en inventering av de små stickarna under sommaren 2016.

Ingen myggsommar

Under hela studieperioden fångades endast 170 stickmyggor på de tre insamlingsplatserna. Av dem är det översvämningsmyggor av arten Aedes caspius som dominerar.

– Vi kan konstatera att översvämningsmygg förekommer på Vikbolandet och att Aedes caspius är den dominerande arten översvämningsmygga under 2016, säger Simon Karlsson limnolog på Norrköpings kommun.

Mest stickmyggor fångades i Mönnerum följt av fällan i Fyrskeda, där var också översvämningsmyggorna vanligast. Det lägsta antalet stickmyggor fångades i Kättinge och där förekom främst arter av gruppen skogsmygg.

Fler inventeringar

Det kommer att behövas ytterligare inventeringar under år med ordentliga översvämningar för att fastställa vilken art av översvämningsmygg som verkligen orsakar de periodvis återkommande massiva stickmyggproblemen på Vikbolandet.

– Årets kartläggning av myggor på Vikbolandet har redan påbörjats. Vi kommer dessutom att utföra ytterligare utredningar för att identifiera var de stora reproduktionsområdena är, säger Simon Karlsson.