• Det första spadtaget gjordes ordentligt av inblandade aktörer från kommun, arkitekt och Botrygg. Foto: Tommy Pettersson
  • Kikki Liljeblad är glad över de nya bostäderna och parkeringsplatserna som skapas. Foto: Tommy Pettersson

Förtätning med finess

Förtätningen av Norrköpings innerstad fortsätter och det verkar som om Norrköpingsborna inte har någonting emot detta. Visserligen försvinner det några gatuparkeringar och framkomligheten blir tillfälligt lite sämre men i det stora hela inga större protester.

I förra veckan sattes spaden i marken för att påbörja bygget av 40 lägenheter fördelade på tre huskroppar med fem eller sju våningar och tre kommersiella lokaler på Nya Torget. Under marken skapas dessutom ett stort antal nya parkeringsplatser. Bostäderna beräknas bli färdiga i slutet på 2017 och torget under sommaren 2018.

Torget stängdes av

Den förste juni stängdes torget av. Sedan dess har det skett arkeologiska undersökningar och bortplockning av allt som fanns på torget. Nu börjar bygget av bostäder och parkeringsgarage.

Det är byggföretaget Botrygg som i och med spadtaget utökar sitt bestånd i Norrköping. Botrygg har sedan tidigare 120 lägenheter i kv. Gåsen, 26 gruppbostäder i kv. Ruddammen, 150 lägenheter i kv. Krogen samt 70 lägenheter och fyra radhus i kv. Mässingen.

– Lägenheterna som vetter ut mot torget har en fantastisk eftermiddags- och kvällssol vilket tas tillvara på genom stora glasade ytor med skjutdörrspartier. Det finns även fyra genomtänkta lägenheter med mycket generösa terrasser med gott om plats för både rekreation och umgänge, säger Botryggs VD Adam Cocozza.

Tung trafik

Pålning pågår och det har lagts mycket tid och kraft på att minska störningarna under arbetets gång. Om två år är hela ombyggnationen av Nya Torget klar. Under perioden åker det mycket tung trafik i området. Kommuninvånarna uppmanas därför att följa vägvisningarna på platsen och att köra försiktigt.

– Projektet skapar en helt ny atmosfär på torget med plats för vistelse, uteserveringar och torghandel. Dessutom innebär parkeringsgaraget att vi kan ge mer plats för människor istället för bilar på torget, säger Cecilia Österholm, landskapsarkitekt.

Fler parkeringar

Parkeringsgaraget är det första som blir klart, i slutet på nästa sommar. Där kommer det att finnas 180 platser, 50 fler än vad torget tidigare hade.

– Norrköping är i stort behov av fler parkeringsplatser och inte minst fler bostäder. Nu är spaden i marken och jag ser fram emot följa byggprocessen, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.