• Förstelärare anställda genom Forsknings- och utvecklingsinstitutet ska stötta lärare i exempelvis det pedagogiska arbetet. Foto: Fanny Miles

Förstelärare ska stötta i skolan

20 miljoner av en tilläggsbudget på 40 miljoner kronor petas direkt in i skolan på åtgärder som ska stärka elevers kunskap och höja resultaten. Det har Utbildningsnämnden beslutat.

Fokus riktas främst mot nyanlända elever.

– Vi har sett att likvärdigheten mellan våra skolor minskar. Det finns också olika typer av behov inom kommunens skolor. Vi vill göra det möjligt för alla skolor i kommunen att uppnå ett högt meritvärde, menar utbildningsdirektör Mats Olsson.

Fler lärare

Bland annat kommer fler lärare att utbildas inom svenska som andraspråk, en post där det i dag finns ett stort behov. 24 lärare kommer att få möjlighet att bli behöriga i svenska som andraspråk. Man satsar också på undervisningen i sig. 9,5 miljoner läggs på att förbättra undervisningen på bland annat Borgsmoskolan där ett behov av extra undervisningsstöd finns. Även Gustav Adolfsskolan, Matteusskolan, Ebersteinska och Klinsborg/Söderporten får medel till vissa undervisningspaket. Borgsmoskolan är en av de skolor i kommunen där man sett ett behov av att aktivt förändra miljön.

– Vi måste utveckla studieron och trivseln på Borgsmoskolan. Bland annat kommer vi att anställa en elevcoach som finns tillhands att stötta eleverna, säger rektor Hans Sandberg.

Förstelärare

En stor satsning som görs är att kommunen har anställt åtta förstelärare med särskilt resultatuppdrag. Lärarna är anställda genom Forsknings- och utvecklingsavdelningen.

– Tanken är att vi ska finnas som ett stöd till läraren. Utgångspunkten är ett kollegialt lärande med inriktning mot det pedagogiska arbetet, säger Rickard Kenndal som snart tillträder sin nya tjänst. Exempelvis kan försteläraren finnas med under en lektion för att bistå med förslag på struktur.